ಸಸ್ಯಗಳು     
Растенија

-

бамбус
bambus
+

ಬೊಂಬು

-

цвет
cvet
+

ಹೂವು

-

букет цвеќе
buket cveḱe
+

ಹೂಗುಚ್ಚ

-

гранка
granka
+

ರೆಂಬೆ

-

пупка
pupka
+

ಮೊಗ್ಗು

-

кактус
kaktus
+

ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-

детелина
detelina
+

ಕ್ಲೋವರ್

-

шишарка
šišarka
+

ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-

синчец
sinčec
+

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-

качунка
kačunka
+

ಕ್ರೋಕಸ್

-

нарцис
narcis
+

ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-

маргаритка
margaritka
+

ಡೇಯ್ಸಿ

-

глуварче
gluvarče
+

ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-

цвет
cvet
+

ಹೂವು

-

зеленило
zelenilo
+

ಎಲೆಗುಂಪು

-

жито
žito
+

ಕಾಳು

-

трева
treva
+

ಹುಲ್ಲು

-

раст
rast
+

ಬೆಳವಣಿಗೆ

-

зумбул
zumbul
+

ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-

тревник
trevnik
+

ಹಸಲೆ

-

крин
krin
+

ಲಿಲ್ಲಿ

-

ленено семе
leneno seme
+

ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-

печурки
pečurki
+

ಅಣಬೆ

-

маслиново дрво
maslinovo drvo
+

ಓಲಿವ್ ಮರ

-

палма
palma
+

ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-

шарена темјанушка
šarena temJanuška
+

ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-

праска
praska
+

ಪೀಚ್ ಮರ

-

растение
rastenie
+

ಗಿಡ

-

афион
afion
+

ಗಸಗಸೆ

-

корен
koren
+

ಬೇರು

-

ружа
ruža
+

ಗುಲಾಬಿ

-

семе
seme
+

ಬೀಜ

-

кокиче
kokiče
+

ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-

сончоглед
sončogled
+

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-

трн
trn
+

ಮುಳ್ಳು

-

стебло
steblo
+

ಕಾಂಡ

-

лале
lale
+

ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-

воден крин
voden krin
+

ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-

пченица
pčenica
+

ಗೋಧಿ

-
бамбус
bambus
ಬೊಂಬು

-
цвет
cvet
ಹೂವು

-
букет цвеќе
buket cveḱe
ಹೂಗುಚ್ಚ

-
гранка
granka
ರೆಂಬೆ

-
пупка
pupka
ಮೊಗ್ಗು

-
кактус
kaktus
ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-
детелина
detelina
ಕ್ಲೋವರ್

-
шишарка
šišarka
ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-
синчец
sinčec
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-
качунка
kačunka
ಕ್ರೋಕಸ್

-
нарцис
narcis
ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-
маргаритка
margaritka
ಡೇಯ್ಸಿ

-
глуварче
gluvarče
ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-
цвет
cvet
ಹೂವು

-
зеленило
zelenilo
ಎಲೆಗುಂಪು

-
жито
žito
ಕಾಳು

-
трева
treva
ಹುಲ್ಲು

-
раст
rast
ಬೆಳವಣಿಗೆ

-
зумбул
zumbul
ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-
тревник
trevnik
ಹಸಲೆ

-
крин
krin
ಲಿಲ್ಲಿ

-
ленено семе
leneno seme
ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-
печурки
pečurki
ಅಣಬೆ

-
маслиново дрво
maslinovo drvo
ಓಲಿವ್ ಮರ

-
палма
palma
ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-
шарена темјанушка
šarena temJanuška
ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-
праска
praska
ಪೀಚ್ ಮರ

-
растение
rastenie
ಗಿಡ

-
афион
afion
ಗಸಗಸೆ

-
корен
koren
ಬೇರು

-
ружа
ruža
ಗುಲಾಬಿ

-
семе
seme
ಬೀಜ

-
кокиче
kokiče
ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-
сончоглед
sončogled
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-
трн
trn
ಮುಳ್ಳು

-
стебло
steblo
ಕಾಂಡ

-
лале
lale
ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-
воден крин
voden krin
ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-
пченица
pčenica
ಗೋಧಿ