ಮನೆ     
Appartement

-

de airconditioner +

ಹವಾನಿಯಂತ್ರಕ

-

het appartement +

ಮನೆ

-

het balkon +

ಉಪ್ಪರಿಗೆಯ ಮೊಗಸಾಲೆ

-

de kelder +

ತಳಮನೆ

-

het badkuip +

ಸ್ನಾನದ ತೊಟ್ಟಿ

-

de badkamer +

ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆ

-

de bel +

ಗಂಟೆ

-

de jalousie +

ಕಿಟಕಿ ತೆರೆ

-

de schoorsteen +

ಹೊಗೆ ಕೊಳವೆ

-

het reinigingsmiddel +

ಸ್ವಚ್ಚೀಕರಣ ಸಾಧನ

-

de koeler +

ತಂಪು ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ

-

de bar +

ಅಂಗಡಿಯ ಮೇಜು

-

de spleet +

ಬಿರುಕು

-

het kussen +

ಮೆತ್ತೆ

-

de deur +

ಬಾಗಿಲು

-

de deurklopper +

ಬಾಗಿಲು ತಾಡಕ

-

de vuilnisbak +

ಕಸದ ಡಬ್ಬಿ

-

de lift +

ಮೇಲೆತ್ತಿಗೆ

-

de ingang +

ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ

-

het hek +

ಬೇಲಿ

-

het brandalarm +

ಬೆಂಕಿ ಅಪಾಯ ಸೂಚಕ

-

de open haard +

ಬೆಂಕಿಗೂಡು

-

de bloempot +

ಹೂವಿನಕುಂಡ

-

de garage +

ಮೋಟಾರು ಖಾನೆ

-

de tuin +

ಉದ್ಯಾನ

-

het verwarmen +

ಕಾಯಿಸುವ ಸಲಕರಣೆ

-

het huis +

ಮನೆ

-

het huisnummer +

ಮನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ

-

de strijkplank +

ಇಸ್ತ್ರಿ ಮೇಜು

-

de keuken +

ಅಡಿಗೆಮನೆ

-

de verhuurder +

ಮನೆ ಯಜಮಾನ

-

de lichtschakelaar +

ದೀಪದ ಒತ್ತುಗುಂಡಿ

-

de woonkamer +

ಹಜಾರ

-

de brievenbus +

ತಪ್ಪಾಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

de marmer +

ಅಮೃತಶಿಲೆ

-

het stopcontact +

ಹೊರಗಿಂಡಿ

-

het zwembad +

ಈಜುಕೊಳ

-

de veranda +

ದ್ವಾರಮಂಟಪ

-

de radiator +

ಕಾಯಿಸುವ ಸಲಕರಣೆ

-

de verhuizing +

ಸ್ಥಳಾಂತರ

-

de huur +

ಬಾಡಿಗೆಗೆ

-

het toilet +

ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೋಣೆ

-

de dakpannen +

ಚಾವಣಿ ಹೆಂಚು

-

de douche +

ತುಂತುರು ಸ್ನಾನ

-

de trap +

ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು

-

de kachel +

ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿಕೆ

-

de studeerkamer +

ವ್ಯಾಸಂಗ ಕೋಣೆ

-

de kraan +

ನಲ್ಲಿ

-

de tegel +

ಅಲಂಕಾರದ ಬಿಲ್ಲೆ

-

het toilet +

ಶೌಚಾಲಯ

-

de stofzuiger +

ಧೂಳು ಚೋಷಕ

-

de wand +

ಗೋಡೆ

-

het behang +

ಗೋಡೆ ಕಾಗದ

-

het raam +

ಕಿಟಕಿ

-
de airconditioner
ಹವಾನಿಯಂತ್ರಕ

-
het appartement
ಮನೆ

-
het balkon
ಉಪ್ಪರಿಗೆಯ ಮೊಗಸಾಲೆ

-
de kelder
ತಳಮನೆ

-
het badkuip
ಸ್ನಾನದ ತೊಟ್ಟಿ

-
de badkamer
ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆ

-
de bel
ಗಂಟೆ

-
de jalousie
ಕಿಟಕಿ ತೆರೆ

-
de schoorsteen
ಹೊಗೆ ಕೊಳವೆ

-
het reinigingsmiddel
ಸ್ವಚ್ಚೀಕರಣ ಸಾಧನ

-
de koeler
ತಂಪು ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ

-
de bar
ಅಂಗಡಿಯ ಮೇಜು

-
de spleet
ಬಿರುಕು

-
het kussen
ಮೆತ್ತೆ

-
de deur
ಬಾಗಿಲು

-
de deurklopper
ಬಾಗಿಲು ತಾಡಕ

-
de vuilnisbak
ಕಸದ ಡಬ್ಬಿ

-
de lift
ಮೇಲೆತ್ತಿಗೆ

-
de ingang
ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ

-
het hek
ಬೇಲಿ

-
het brandalarm
ಬೆಂಕಿ ಅಪಾಯ ಸೂಚಕ

-
de open haard
ಬೆಂಕಿಗೂಡು

-
de bloempot
ಹೂವಿನಕುಂಡ

-
de garage
ಮೋಟಾರು ಖಾನೆ

-
de tuin
ಉದ್ಯಾನ

-
het verwarmen
ಕಾಯಿಸುವ ಸಲಕರಣೆ

-
het huis
ಮನೆ

-
het huisnummer
ಮನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ

-
de strijkplank
ಇಸ್ತ್ರಿ ಮೇಜು

-
de keuken
ಅಡಿಗೆಮನೆ

-
de verhuurder
ಮನೆ ಯಜಮಾನ

-
de lichtschakelaar
ದೀಪದ ಒತ್ತುಗುಂಡಿ

-
de woonkamer
ಹಜಾರ

-
de brievenbus
ತಪ್ಪಾಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
de marmer
ಅಮೃತಶಿಲೆ

-
het stopcontact
ಹೊರಗಿಂಡಿ

-
het zwembad
ಈಜುಕೊಳ

-
de veranda
ದ್ವಾರಮಂಟಪ

-
de radiator
ಕಾಯಿಸುವ ಸಲಕರಣೆ

-
de verhuizing
ಸ್ಥಳಾಂತರ

-
de huur
ಬಾಡಿಗೆಗೆ

-
het toilet
ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೋಣೆ

-
de dakpannen
ಚಾವಣಿ ಹೆಂಚು

-
de douche
ತುಂತುರು ಸ್ನಾನ

-
de trap
ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು

-
de kachel
ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿಕೆ

-
de studeerkamer
ವ್ಯಾಸಂಗ ಕೋಣೆ

-
de kraan
ನಲ್ಲಿ

-
de tegel
ಅಲಂಕಾರದ ಬಿಲ್ಲೆ

-
het toilet
ಶೌಚಾಲಯ

-
de stofzuiger
ಧೂಳು ಚೋಷಕ

-
de wand
ಗೋಡೆ

-
het behang
ಗೋಡೆ ಕಾಗದ

-
het raam
ಕಿಟಕಿ