ಕಲೆ     
Sztuka

-

oklaski +

ಚಪ್ಪಾಳೆ

-

sztuka +

ಕಲೆ

-

ukłon +

ಬಾಗು

-

pędzel +

ಕುಂಚ

-

kolorowanka +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-

tancerka +

ನರ್ತಕಿ

-

rysunek +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-

galeria +

ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-

witraż +

ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-

graffiti +

ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-

rękodzieło +

ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-

mozaika +

ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-

fresk +

ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-

muzeum +

ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-

przedstawienie +

ಪ್ರದರ್ಶನ

-

obrazek +

ಚಿತ್ರ

-

wiersz +

ಕವನ

-

rzeźba +

ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-

piosenka +

ಹಾಡು

-

posąg +

ವಿಗ್ರಹ

-

akwarela +

ಜಲವರ್ಣ

-
oklaski
ಚಪ್ಪಾಳೆ

-
sztuka
ಕಲೆ

-
ukłon
ಬಾಗು

-
pędzel
ಕುಂಚ

-
kolorowanka
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-
tancerka
ನರ್ತಕಿ

-
rysunek
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-
galeria
ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-
witraż
ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-
graffiti
ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-
rękodzieło
ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-
mozaika
ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-
fresk
ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-
muzeum
ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-
przedstawienie
ಪ್ರದರ್ಶನ

-
obrazek
ಚಿತ್ರ

-
wiersz
ಕವನ

-
rzeźba
ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-
piosenka
ಹಾಡು

-
posąg
ವಿಗ್ರಹ

-
akwarela
ಜಲವರ್ಣ