ಖರೀದಿ     
Zakupy

-

piekarnia +

ಬೇಕರಿ

-

kod kreskowy +

ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-

księgarnia +

ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-

kawiarnia +

ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-

drogeria +

ಔಷಧಾಗಾರ

-

pralnia chemiczna +

ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-

kwiaciarnia +

ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-

prezent +

ಉಡುಗೊರೆ

-

rynek +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

hala targowa +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-

kiosk +

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-

apteka +

ಔಷಧದಂಗಡಿ

-

poczta +

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-

garncarnia +

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-

sprzedaż +

ಮಾರಾಟ

-

sklep +

ಅಂಗಡಿ

-

zakupy +

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-

torba na zakupy +

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

koszyk na zakupy +

ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-

wózek na zakupy +

ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-

spacer po sklepach +

ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ

-
piekarnia
ಬೇಕರಿ

-
kod kreskowy
ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-
księgarnia
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-
kawiarnia
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-
drogeria
ಔಷಧಾಗಾರ

-
pralnia chemiczna
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-
kwiaciarnia
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-
prezent
ಉಡುಗೊರೆ

-
rynek
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
hala targowa
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-
kiosk
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-
apteka
ಔಷಧದಂಗಡಿ

-
poczta
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-
garncarnia
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-
sprzedaż
ಮಾರಾಟ

-
sklep
ಅಂಗಡಿ

-
zakupy
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-
torba na zakupy
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
koszyk na zakupy
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-
wózek na zakupy
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-
spacer po sklepach
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ