ಕಲೆ     
Artet

-

Aplauzi +

ಚಪ್ಪಾಳೆ

-

Arti +

ಕಲೆ

-

Harku +

ಬಾಗು

-

Furça +

ಕುಂಚ

-

Libër ngjyrosjeje +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-

Balerinë +

ನರ್ತಕಿ

-

Vizatimi +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-

Galeria +

ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-

Dritare qelqi +

ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-

Grafite +

ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-

Artizanat +

ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-

Mozaik +

ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-

Murale +

ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-

Muze +

ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-

Performanca +

ಪ್ರದರ್ಶನ

-

Pikturë +

ಚಿತ್ರ

-

Poemë +

ಕವನ

-

Skulptura +

ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-

Kënga +

ಹಾಡು

-

Statuja +

ವಿಗ್ರಹ

-

Ngjyra uji +

ಜಲವರ್ಣ

-
Aplauzi
ಚಪ್ಪಾಳೆ

-
Arti
ಕಲೆ

-
Harku
ಬಾಗು

-
Furça
ಕುಂಚ

-
Libër ngjyrosjeje
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-
Balerinë
ನರ್ತಕಿ

-
Vizatimi
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-
Galeria
ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-
Dritare qelqi
ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-
Grafite
ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-
Artizanat
ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-
Mozaik
ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-
Murale
ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-
Muze
ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-
Performanca
ಪ್ರದರ್ಶನ

-
Pikturë
ಚಿತ್ರ

-
Poemë
ಕವನ

-
Skulptura
ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-
Kënga
ಹಾಡು

-
Statuja
ವಿಗ್ರಹ

-
Ngjyra uji
ಜಲವರ್ಣ