ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ     
สถาปัตยกรรม

-

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
+

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

ಅಖಾಡ

-

โรงนา
rong-na
+

ಕಣಜ

-

สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
+

ಬಾರೋಕ್

-

อิฐ
ìt′
+

ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-

บ้านอิฐ
bân-ìt′
+

ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-

สะพาน
sà′-pan
+

ಸೇತುವೆ

-

อาคาร
a-kan
+

ಕಟ್ಟಡ

-

ปราสาท
bhra-sàt
+

ಕೋಟೆ

-

มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
+

ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-

เสา
sǎo′
+

ಕಂಬ

-

สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
+

ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-

หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
+

ಗುಮ್ಮಟ

-

ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
+

ಮುಖಭಾಗ

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-

ป้อม
bhâwm
+

ದುರ್ಗ

-

หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
+

ಚಂದಾಯ

-

ประตู
bhrà′-dhoo
+

ದ್ವಾರ

-

บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
+

ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-

ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
+

ದೀಪಸ್ತಂಭ

-

สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
+

ಸ್ಮಾರಕ

-

มัสยิด
mát′-sà′-yít′
+

ಮಸೀದಿ

-

อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree-tæ̂ng-hǐn′-rôop-sèe-lìam
+

ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-

อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
+

ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-

หลังคา
lǎng′-ka
+

ತಾರಸಿ

-

ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
+

ಅವಶೇಷ

-

นั่งร้าน
nâng′-rán
+

ಸಾರುವೆ

-

ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
+

ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-

สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
+

ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-

กระเบื้อง
grà′-bêuang
+

ಹೆಂಚು

-
สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
ಅಖಾಡ

-
โรงนา
rong-na
ಕಣಜ

-
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
ಬಾರೋಕ್

-
อิฐ
ìt′
ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-
บ้านอิฐ
bân-ìt′
ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-
สะพาน
sà′-pan
ಸೇತುವೆ

-
อาคาร
a-kan
ಕಟ್ಟಡ

-
ปราสาท
bhra-sàt
ಕೋಟೆ

-
มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-
เสา
sǎo′
ಕಂಬ

-
สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-
หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
ಗುಮ್ಮಟ

-
ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
ಮುಖಭಾಗ

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-
ป้อม
bhâwm
ದುರ್ಗ

-
หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
ಚಂದಾಯ

-
ประตู
bhrà′-dhoo
ದ್ವಾರ

-
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-
ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
ದೀಪಸ್ತಂಭ

-
สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
ಸ್ಮಾರಕ

-
มัสยิด
mát′-sà′-yít′
ಮಸೀದಿ

-
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree-tæ̂ng-hǐn′-rôop-sèe-lìam
ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-
อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-
หลังคา
lǎng′-ka
ತಾರಸಿ

-
ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
ಅವಶೇಷ

-
นั่งร้าน
nâng′-rán
ಸಾರುವೆ

-
ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-
สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-
กระเบื้อง
grà′-bêuang
ಹೆಂಚು