Technologie     
เทคโนโลยี

-

ปั๊มลม
bhám′-lom′
+

de luchtpomp

-

ภาพถ่ายทางอากาศ
pâp-tài-tang-a-gàt
+

de luchtfoto

-

ตลับลูกปืน
dhlàp′-lôok-bheun
+

het kogellager

-

ถ่านไฟฉาย
tàn-fai′-chǎi
+

de batterij

-

โซ่จักรยาน
sôh-jàk′-rá′-yan
+

de fietsketting

-

สายเคเบิล
sǎi-kay-ber̶n
+

de kabel

-

ม้วนสายเคเบิ้ล
múan-sǎi-kay-bêr̶n
+

de kabelhaspel

-

กล้องถ่ายภาพ
glâwng-tài-pâp
+

de camera

-

เทปคาสเซ็ท
tâyp-kât-sét′
+

de cassette

-

เครื่องชาร์จแบต
krêuang-châge-bæ̀t
+

de lader

-

ห้องนักบิน
hâwng-nák′-bin′
+

de kuip

-

ล้อเฟือง
láw-feuang
+

het tandwiel

-

กุญแจรหัส
goon′-jæ-rá′-hàt′
+

de combinatie slot

-

คอมพิวเตอร์
kawm-pew′-dhur̶
+

de computer

-

เครน
krayn
+

de kraan

-

เดสก์ทอป
dàyt-tâwp
+

de computer

-

แท่นเจาะน้ำมัน
tæ̂n-jàw′-nám-man′
+

de booreiland

-

ไดรฟ์
dai′-rá′
+

het cd-station

-

ดีวีดี
dee-wee-dee
+

de dvd

-

มอเตอร์ไฟฟ้า
maw-dhur̶-fai′-fá
+

de elektromotor

-

พลังงาน
pá′-lang′-ngan
+

de energie

-

รถขุดดิน
rót′-kòot′-din′
+

de graafmachine

-

เครื่องแฟกซ์
krêuang-fæ̂k
+

het faxapparaat

-

กล้องฟิล์ม
glâwng-fim′
+

de filmcamera

-

แผ่นดิสก์
pæ̀n′-dìt′
+

de diskette

-

แว่นตานิรภัย
wæ̂n-dha-nin′-pai′
+

de bril

-

ฮาร์ดดิสก์
hâd-dìt′
+

de harde schijf

-

จอยสติ๊ก
jawy-sà′-dhík′
+

de joystick

-

ปุ่ม
bhòom′
+

de toets

-

การลงจอด
gan-long′-jàwt
+

de landing

-

โน๊ตบุ๊ค
nót-bóok′
+

de laptop

-

เครื่องตัดหญ้า
krêuang-dhàt′-yâ
+

de grasmaaier

-

เลนส์
layn
+

de lens

-

เครื่องจักร
krêuang-jàk′
+

de machine

-

ใบพัดเรือ
bai′-pát′-reua
+

het propeller

-

เหมือง
měuang
+

de mijn

-

ปลั๊กสามตา
bhlák′-sǎm-dha
+

de contactdoos

-

เครื่องพิมพ์
krêuang-pim′
+

de printer

-

โปรแกรม
bhroh-græm
+

het programma

-

ใบพัด
bai′-pát′
+

de schroef

-

เครื่องสูบน้ำ
krêuang-sòop-nám
+

de pomp

-

เครื่องเล่นแผ่นเสียง
krêuang-lên′-pæ̀n′-sǐang
+

de platenspeler

-

รีโมท
ree-môt
+

de afstandsbediening

-

หุ่นยนต์
hòon′-yon′
+

de robot

-

จานดาวเทียม
jan-dao-tiam
+

de satelliet-antenne

-

จักรเย็บผ้า
jàk′-yép′-pâ
+

de naaimachine

-

ฟิล์มภาพยนตร์
fim′-pâp-yon′
+

de diafilm

-

เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
tâyk-noh-loh-yêep-lang′-ngan-sæ̌ng-a-tít′
+

de zonne-energie

-

กระสวยอวกาศ
grà′-sǔay′-à′-wá′-gàt
+

de space shuttle

-

รถบดถนน
rót′-bòt′-tà′-nǒn′
+

de stoomwals

-

ระบบกันสะเทือนของรถ
rá′-bòp′-gan′-sà′-teuan-kǎwng-rót′
+

de vering

-

สวิทช์
sà′-wít′
+

de schakelaar

-

เทปวัด
tâyp-wát′
+

het meetlint

-

เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee
+

de techniek

-

โทรศัพท์
toh-rá′-sàp′
+

de tefoontoestel

-

เลนส์โทรภาพ
layn-ton-pâp
+

de telelens

-

กล้องโทรทรรศน์
glâwng-toh-rá′-tát′
+

de telescoop

-

แฟลชไดรฟ์ยูเอสบี
flæ̂t-dai′-rá′-yoo-àyt-bee
+

de usb flash drive

-

วาล์ว
waw
+

de afsluiter

-

กล้องวิดีโอ
glâwng-wí′-dee-oh
+

de videocamera

-

แรงดันไฟฟ้า
ræng-dan′-fai′-fá
+

de spanning

-

กังหันน้ำ
gang′-hǎn′-nám
+

het waterrad

-

กังหันลม
gang′-hǎn′-lom′
+

de windturbine

-

โรงสีแบบกังหันลม
rong-sěe-bæ̀p-gang′-hǎn′-lom′
+

de molen

-
ปั๊มลม
bhám′-lom′
de luchtpomp

-
ภาพถ่ายทางอากาศ
pâp-tài-tang-a-gàt
de luchtfoto

-
ตลับลูกปืน
dhlàp′-lôok-bheun
het kogellager

-
ถ่านไฟฉาย
tàn-fai′-chǎi
de batterij

-
โซ่จักรยาน
sôh-jàk′-rá′-yan
de fietsketting

-
สายเคเบิล
sǎi-kay-ber̶n
de kabel

-
ม้วนสายเคเบิ้ล
múan-sǎi-kay-bêr̶n
de kabelhaspel

-
กล้องถ่ายภาพ
glâwng-tài-pâp
de camera

-
เทปคาสเซ็ท
tâyp-kât-sét′
de cassette

-
เครื่องชาร์จแบต
krêuang-châge-bæ̀t
de lader

-
ห้องนักบิน
hâwng-nák′-bin′
de kuip

-
ล้อเฟือง
láw-feuang
het tandwiel

-
กุญแจรหัส
goon′-jæ-rá′-hàt′
de combinatie slot

-
คอมพิวเตอร์
kawm-pew′-dhur̶
de computer

-
เครน
krayn
de kraan

-
เดสก์ทอป
dàyt-tâwp
de computer

-
แท่นเจาะน้ำมัน
tæ̂n-jàw′-nám-man′
de booreiland

-
ไดรฟ์
dai′-rá′
het cd-station

-
ดีวีดี
dee-wee-dee
de dvd

-
มอเตอร์ไฟฟ้า
maw-dhur̶-fai′-fá
de elektromotor

-
พลังงาน
pá′-lang′-ngan
de energie

-
รถขุดดิน
rót′-kòot′-din′
de graafmachine

-
เครื่องแฟกซ์
krêuang-fæ̂k
het faxapparaat

-
กล้องฟิล์ม
glâwng-fim′
de filmcamera

-
แผ่นดิสก์
pæ̀n′-dìt′
de diskette

-
แว่นตานิรภัย
wæ̂n-dha-nin′-pai′
de bril

-
ฮาร์ดดิสก์
hâd-dìt′
de harde schijf

-
จอยสติ๊ก
jawy-sà′-dhík′
de joystick

-
ปุ่ม
bhòom′
de toets

-
การลงจอด
gan-long′-jàwt
de landing

-
โน๊ตบุ๊ค
nót-bóok′
de laptop

-
เครื่องตัดหญ้า
krêuang-dhàt′-yâ
de grasmaaier

-
เลนส์
layn
de lens

-
เครื่องจักร
krêuang-jàk′
de machine

-
ใบพัดเรือ
bai′-pát′-reua
het propeller

-
เหมือง
měuang
de mijn

-
ปลั๊กสามตา
bhlák′-sǎm-dha
de contactdoos

-
เครื่องพิมพ์
krêuang-pim′
de printer

-
โปรแกรม
bhroh-græm
het programma

-
ใบพัด
bai′-pát′
de schroef

-
เครื่องสูบน้ำ
krêuang-sòop-nám
de pomp

-
เครื่องเล่นแผ่นเสียง
krêuang-lên′-pæ̀n′-sǐang
de platenspeler

-
รีโมท
ree-môt
de afstandsbediening

-
หุ่นยนต์
hòon′-yon′
de robot

-
จานดาวเทียม
jan-dao-tiam
de satelliet-antenne

-
จักรเย็บผ้า
jàk′-yép′-pâ
de naaimachine

-
ฟิล์มภาพยนตร์
fim′-pâp-yon′
de diafilm

-
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
tâyk-noh-loh-yêep-lang′-ngan-sæ̌ng-a-tít′
de zonne-energie

-
กระสวยอวกาศ
grà′-sǔay′-à′-wá′-gàt
de space shuttle

-
รถบดถนน
rót′-bòt′-tà′-nǒn′
de stoomwals

-
ระบบกันสะเทือนของรถ
rá′-bòp′-gan′-sà′-teuan-kǎwng-rót′
de vering

-
สวิทช์
sà′-wít′
de schakelaar

-
เทปวัด
tâyp-wát′
het meetlint

-
เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee
de techniek

-
โทรศัพท์
toh-rá′-sàp′
de tefoontoestel

-
เลนส์โทรภาพ
layn-ton-pâp
de telelens

-
กล้องโทรทรรศน์
glâwng-toh-rá′-tát′
de telescoop

-
แฟลชไดรฟ์ยูเอสบี
flæ̂t-dai′-rá′-yoo-àyt-bee
de usb flash drive

-
วาล์ว
waw
de afsluiter

-
กล้องวิดีโอ
glâwng-wí′-dee-oh
de videocamera

-
แรงดันไฟฟ้า
ræng-dan′-fai′-fá
de spanning

-
กังหันน้ำ
gang′-hǎn′-nám
het waterrad

-
กังหันลม
gang′-hǎn′-lom′
de windturbine

-
โรงสีแบบกังหันลม
rong-sěe-bæ̀p-gang′-hǎn′-lom′
de molen