Stad     
เมือง

-

สนามบิน
sà′-nǎm-bin′
+

de luchthaven

-

อาคารที่พักอาศัย
a-kan-têe-pák′-a-sǎi′
+

het woonhuis

-

ม้านั่ง
má-nâng′
+

de bank

-

เมืองใหญ่
meuang-yài′
+

de grote stad

-

ทางจักรยาน
tang-jàk′-rá′-yan
+

het fietspad

-

ท่าเรือ
tâ-reua
+

de haven

-

เมืองหลวง
meuang-lǔang
+

de hoofdstad

-

ระฆัง
rá′-kang′
+

de klokkenspel

-

สุสาน
sòo′-sǎn
+

de begraafplaats

-

โรงภาพยนตร์
rong-pâp-pá′-yon′
+

de bioscoop

-

เมือง
meuang
+

de stad

-

แผนที่เมือง
pæ̌n-têe-meuang
+

de plattegrond

-

อาชญากรรม
àt-chá′-ya-gam′
+

de misdaad

-

การเดินประท้วง
gan-der̶n-bhrà′-túang
+

de demonstratie

-

งานออกร้านแสดงสินค้า
ngan-àwk-rán-sæ̌-dong′-sǐn′-ká
+

de beurs

-

นักดับเพลิง
nák′-dàp′-pler̶ng
+

de brandweer

-

น้ำพุ
nám-póo′
+

de fontein

-

ขยะ
kà′-yà′
+

het afval

-

ท่าเรือ / ท่าเรือ
tâ-reua-tâ-reua
+

de haven

-

โรงแรม
rong-ræm
+

het hotel

-

หัวก๊อกน้ำ
hǔa-gáwk-nám
+

de brandkraan

-

สถานที่สำคัญ
sà′-tǎn-têe-sǎm′-kan′
+

het oriëntatiepunt

-

ตู้ไปรษณีย์
dhôo-bhrai′-sà′-nee
+

de brievenbus

-

เพื่อนบ้าน
pêuan-bân
+

de omgeving

-

แสงนีออน
sæ̌ng-nee-awn
+

het neonlicht

-

ไนท์คลับ
nai′-kláp′
+

de nachtclub

-

เมืองเก่า
meuang-gào′
+

de oude stad

-

โอเปร่า
oh-bhrào′
+

de opera

-

สวนสาธารณะ
sǔan-sǎ-ta-rá′-ná′
+

het park

-

ม้านั่งในสวน
má-nâng′-nai′-sǔan
+

de parkbank

-

ที่จอดรถ
têe-jàwt-rót′
+

de parkeerplaats

-

ตู้โทรศัพท์
dhôo-toh-rá′-sàp′
+

de telefooncel

-

รหัสไปรษณีย์ (ZIP)
rá′-hàt′-bhrai′-sà′-nee
+

de postcode

-

คุก
kóok′
+

de gevangenis

-

ผับ
pàp′
+

het cafe

-

สถานที่ท่องเที่ยว
sà′-tǎn-têe-tâwng-têeo
+

de bezienswaardigheden

-

เส้นขอบฟ้า
sên′-kàwp-fá
+

de skyline

-

ไฟถนน
fai′-tà′-non′
+

de straatlamp

-

สำนักงานท่องเที่ยว
sǎm′-nák′-ngan-tâwng-têeo
+

het vvv-kantoor

-

หอคอย
hǎw-kawy
+

de toren

-

อุโมงค์
òo′-mong
+

de tunnel

-

ยานพาหนะ
yan-pa-hà′-ná′
+

het voertuig

-

หมู่บ้าน
mòo-bân
+

het dorp

-

แทงค์น้ำ
tæng-nám
+

de watertoren

-
สนามบิน
sà′-nǎm-bin′
de luchthaven

-
อาคารที่พักอาศัย
a-kan-têe-pák′-a-sǎi′
het woonhuis

-
ม้านั่ง
má-nâng′
de bank

-
เมืองใหญ่
meuang-yài′
de grote stad

-
ทางจักรยาน
tang-jàk′-rá′-yan
het fietspad

-
ท่าเรือ
tâ-reua
de haven

-
เมืองหลวง
meuang-lǔang
de hoofdstad

-
ระฆัง
rá′-kang′
de klokkenspel

-
สุสาน
sòo′-sǎn
de begraafplaats

-
โรงภาพยนตร์
rong-pâp-pá′-yon′
de bioscoop

-
เมือง
meuang
de stad

-
แผนที่เมือง
pæ̌n-têe-meuang
de plattegrond

-
อาชญากรรม
àt-chá′-ya-gam′
de misdaad

-
การเดินประท้วง
gan-der̶n-bhrà′-túang
de demonstratie

-
งานออกร้านแสดงสินค้า
ngan-àwk-rán-sæ̌-dong′-sǐn′-ká
de beurs

-
นักดับเพลิง
nák′-dàp′-pler̶ng
de brandweer

-
น้ำพุ
nám-póo′
de fontein

-
ขยะ
kà′-yà′
het afval

-
ท่าเรือ / ท่าเรือ
tâ-reua-tâ-reua
de haven

-
โรงแรม
rong-ræm
het hotel

-
หัวก๊อกน้ำ
hǔa-gáwk-nám
de brandkraan

-
สถานที่สำคัญ
sà′-tǎn-têe-sǎm′-kan′
het oriëntatiepunt

-
ตู้ไปรษณีย์
dhôo-bhrai′-sà′-nee
de brievenbus

-
เพื่อนบ้าน
pêuan-bân
de omgeving

-
แสงนีออน
sæ̌ng-nee-awn
het neonlicht

-
ไนท์คลับ
nai′-kláp′
de nachtclub

-
เมืองเก่า
meuang-gào′
de oude stad

-
โอเปร่า
oh-bhrào′
de opera

-
สวนสาธารณะ
sǔan-sǎ-ta-rá′-ná′
het park

-
ม้านั่งในสวน
má-nâng′-nai′-sǔan
de parkbank

-
ที่จอดรถ
têe-jàwt-rót′
de parkeerplaats

-
ตู้โทรศัพท์
dhôo-toh-rá′-sàp′
de telefooncel

-
รหัสไปรษณีย์ (ZIP)
rá′-hàt′-bhrai′-sà′-nee
de postcode

-
คุก
kóok′
de gevangenis

-
ผับ
pàp′
het cafe

-
สถานที่ท่องเที่ยว
sà′-tǎn-têe-tâwng-têeo
de bezienswaardigheden

-
เส้นขอบฟ้า
sên′-kàwp-fá
de skyline

-
ไฟถนน
fai′-tà′-non′
de straatlamp

-
สำนักงานท่องเที่ยว
sǎm′-nák′-ngan-tâwng-têeo
het vvv-kantoor

-
หอคอย
hǎw-kawy
de toren

-
อุโมงค์
òo′-mong
de tunnel

-
ยานพาหนะ
yan-pa-hà′-ná′
het voertuig

-
หมู่บ้าน
mòo-bân
het dorp

-
แทงค์น้ำ
tæng-nám
de watertoren