Natur     
ธรรมชาติ

-

ส่วนโค้ง
sùan-kóng
+

en bue

-

โรงนา
rong-na
+

en låve

-

อ่าว
ào
+

ei bukt

-

ชายหาด
chai-hàt
+

ei strand

-

ฟอง
fawng
+

ei boble

-

ถ้ำ
tâm′
+

ei hule

-

ฟาร์ม
fam
+

en bondegård

-

ไฟ
fai′
+

en ild

-

ร่องรอย
râwng-rawy
+

et fotavtrykk

-

โลก
lôk
+

en klode

-

การเก็บเกี่ยว
gan-gèp′-gèeo
+

ei innhøsting

-

ก้อนหญ้าแห้ง
gâwn-yâ-hæ̂ng
+

en høyball

-

ทะเลสาบ
tá′-lay-sàp
+

en innsjø

-

ใบไม้
bai′-mái
+

et blad

-

ภูเขา
poo-kǎo′
+

et fjell

-

มหาสมุทร
má′-hǎ-sà′-mòot′
+

et hav

-

พาโนรามา
pa-noh-ra-ma
+

et panorama

-

ก้อนหิน
gâwn-hǐn′
+

ei klippe

-

แอ่งน้ำ
æ̀ng′-nám
+

ei kilde

-

ป่าพรุ
bhà-próo′
+

en sump

-

ต้นไม้
dhôn′-mái
+

et tre

-

ขอนไม้
kǎwn-mái
+

en trestamme

-

หุบเขา
hòop′-kǎo′
+

en dal

-

วิว
wew′
+

ei utsikt

-

พวยน้ำ
puay′-nám′
+

ei vannstråle

-

น้ำตก
nám′-dhòk′
+

en foss

-

คลื่น
klêun
+

ei bølge

-
ส่วนโค้ง
sùan-kóng
en bue

-
โรงนา
rong-na
en låve

-
อ่าว
ào
ei bukt

-
ชายหาด
chai-hàt
ei strand

-
ฟอง
fawng
ei boble

-
ถ้ำ
tâm′
ei hule

-
ฟาร์ม
fam
en bondegård

-
ไฟ
fai′
en ild

-
ร่องรอย
râwng-rawy
et fotavtrykk

-
โลก
lôk
en klode

-
การเก็บเกี่ยว
gan-gèp′-gèeo
ei innhøsting

-
ก้อนหญ้าแห้ง
gâwn-yâ-hæ̂ng
en høyball

-
ทะเลสาบ
tá′-lay-sàp
en innsjø

-
ใบไม้
bai′-mái
et blad

-
ภูเขา
poo-kǎo′
et fjell

-
มหาสมุทร
má′-hǎ-sà′-mòot′
et hav

-
พาโนรามา
pa-noh-ra-ma
et panorama

-
ก้อนหิน
gâwn-hǐn′
ei klippe

-
แอ่งน้ำ
æ̀ng′-nám
ei kilde

-
ป่าพรุ
bhà-próo′
en sump

-
ต้นไม้
dhôn′-mái
et tre

-
ขอนไม้
kǎwn-mái
en trestamme

-
หุบเขา
hòop′-kǎo′
en dal

-
วิว
wew′
ei utsikt

-
พวยน้ำ
puay′-nám′
ei vannstråle

-
น้ำตก
nám′-dhòk′
en foss

-
คลื่น
klêun
ei bølge