© Jackmalipan | Dreamstime.com

Lær ordforråd med 50languages.com.
Lær gjennom ditt morsmål!Hva er noen effektive teknikker for å huske ordforråd?

En effektiv teknikk for å huske vokabular er repetisjon. Å gjenta et ord flere ganger kan hjelpe det å feste seg i minnet. Du kan for eksempel prøve å skrive ordet flere ganger eller si det høyt. Flashcards er også et flott verktøy. Skriv ordet på den ene siden og betydningen på den andre. Se på ordet, prøv å huske betydningen, og snu kortet for å se om du hadde rett. Prøv å bruke ordene i kontekst. Når du lærer et nytt ord, bruk det i en setning. Å se hvordan ordet brukes i praksis, kan hjelpe deg med å huske det bedre. Assosiasjon er en annen nyttig teknikk. Prøv å assosiere ordet du lærer med et bilde, en følelse eller en situasjon. Jo mer unik assosiasjonen er, jo lettere vil det være å huske ordet. Bli kjent med rotord og affikser. Mange ord er avledet av rotord eller har forstavelser og endelser. Å forstå disse kan hjelpe deg med å identifisere betydningen av nye ord. Lag en ordliste. Hver gang du lærer et nytt ord, legg det til i listen. Gå gjennom listen regelmessig for å friske opp minnet. Lytt til musikk, podcaster eller se filmer på språket du lærer. Det er en morsom måte å lære nye ord på og høre dem brukt i naturlige samtaler. Husk at det tar tid å bygge et sterkt vokabular. Ikke bli frustrert hvis du glemmer ord. Det viktigste er å fortsette å øve og bruke de nye ordene dine.