Vær     
สภาพอากาศ

-

ดาว
dao

ei stjerne

-
เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
et barometer

-
เมฆ
mâyk
ei sky

-
ความเย็น
kwam-yen′
en kulde

-
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
en halvmåne

-
ความมืด
kwam-mêut
et mørke

-
ภัยแล้ง
pai′-lǽng
en tørke

-
แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
ei jord

-
หมอก
màwk
ei tåke

-
น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
en frost

-
การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
en hålke

-
ความร้อน
kwam-ráwn
en varme

-
พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
en orkan

-
น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
en istapp

-
ฟ้าผ่า
fá-pà
et lyn

-
อุกาบาต
òo′-ga-bàt
en meteor

-
ดวงจันทร์
duang-jan′
en måne

-
รุ้ง
róong′
en regnbue

-
หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
en regndråpe

-
หิมะ
hì′-má′
en snø

-
เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
et snøflak

-
ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
en snømann

-
ดาว
dao
ei stjerne

-
ฟ้าร้อง
fá-ráwng
et uvær

-
น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
ei stormflo

-
พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
ei sol

-
แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
ei solstråle

-
พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
en solnedgang

-
เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
et termometer

-
พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
et tordenvær

-
พลบค่ำ
plóp′-kâm′
ei skumring

-
สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
et vær

-
สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
ei væte

-
ลม
lom′
en vind