Комуникација     
การสื่อสาร

-

ซีดี
see-dee

компакт диск

-

ข้อมูล
kâw-moon

информација

-

ภาพ
pâp

фотографија

-

รีโมท
ree-môt

даљински управљач

-

แสตมป์
sà′-dhæm

поштанска марка

-

ทีวี
tee-wee

телевизор

-

เว็บไซต์
wép′-sai′

интернетска страница

-
ที่อยู่
têe-yòo
адреса

-
ตัวอักษร
dhua-àk′-sǎwn
азбука

-
เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ
krêuang-dhàwp-ráp′-ton-sàp′-àt′-noh-mát′
телефонска секретарица

-
เสาอากาศ
sǎo′-a-gàt
антена

-
การโทรศัพท์
gan-toh-sàp′
позив

-
ซีดี
see-dee
компакт диск

-
การสื่อสาร
gan-sèu-sǎn
комуникација

-
ความน่าเชื่อถือ
kwam-nâ-chêua-těu
поверљивост

-
การเชื่อมต่อ
gan-chêuam-dhàw
прикључак

-
การอภิปราย
gan-à′-pí′-bhrai
дискусија

-
อีเมล์
ee-may
е-маил

-
ความบันเทิง
kwam-ban′-ter̶ng
забава

-
ส่งด่วน
sòng′-dùan
хитна пошиљка

-
เครื่องแฟกซ์
krêuang-fæ̂k
телефакс

-
อุตสาหกรรมภาพยนตร์
òot′-sǎ-hòk′-rawn-má′-pâp-yon′
филмска индустрија

-
ตัวอักษร
dhua-àk′-sǎwn
писмо

-
การทักทาย
gan-ták′-tai
поздрав

-
การทักทาย
gan-ták′-tai
поздрав

-
บัตรอวยพร
bàt′-uay′-pawn
честитка

-
หูฟัง
hǒo-fang′
слушалице

-
ไอคอน
ai′-kawn
икона

-
ข้อมูล
kâw-moon
информација

-
อินเทอร์เน็ต
in′-tur̶-nét′
интернет

-
การสัมภาษณ์
gan-sǎm′-pât
интервју

-
แป้นพิมพ์
bhæ̂n-pim′
тастатура

-
ตัวอักษร
dhua-àk′-sǎwn
слово

-
จดหมาย
jòt′-mǎi
писмо

-
นิตยสาร
nít′-dhà′-yá′-sǎn
часопис

-
สื่อ
sèu
медиј

-
ไมโครโฟน
mai′-kroh-fon
микрофон

-
โทรศัพท์มือถือ
toh-rá′-sàp′-meu-těu
мобилни телефон

-
โมเด็ม
moh-dem′
модем

-
จอภาพ
jaw-pâp
монитор

-
แผ่นรองเมาส์
pæ̀n′-rawng-mao′
подлога за миша

-
ข้อความ
kâw-kwam
вест

-
หนังสือพิมพ์
nǎng′-sěu-pim′
новине

-
เสียง
sǐang
бука

-
การจดบันทึก
gan-jòt′-ban′-téuk′
забелешка

-
การดาษโน้ต
gan-dàt-nót
цедуља

-
โทรศัพท์สาธารณะ
toh-rá′-sàp′-sǎ-ta-rá′-ná′
јавни телефон

-
ภาพ
pâp
фотографија

-
อัลบั้มรูป
an′-bâm′-rôop
фото-албум

-
โปสการ์ดภาพ
bhòt-gàd-pâp
разгледница

-
กล่องไปรษณีย์
glàwng-bhai′-rót′-nee
поштанско сандуче

-
วิทยุ
wít′-tá′-yóo′
радио

-
ผู้รับ
pôo-ráp′
слушалица

-
รีโมท
ree-môt
даљински управљач

-
ดาวเทียม
dao-tiam
сателит

-
หน้าจอ
nâ-jaw
екран

-
ป้าย
bhâi
знак

-
ลายเซ็น
lai-sen′
потпис

-
สมาร์ทโฟน
sà′-mât-fon
смарт-фон

-
ลำโพง
lam′-pong
звучник

-
แสตมป์
sà′-dhæm
поштанска марка

-
กระดาษเขียนจดหมาย
grà′-dàt-kǐan-jòt′-mǎi
папир за писма

-
โทรศัพท์
toh-rá′-sàp′
телефонски позив

-
การสนทนาทางโทรศัพท์
ga-rót′-nót′-na-tang-ton-sàp′
телефонски разговор

-
กล้องโทรทัศน์
glâwng-toh-rá′-tát′
телевизијска камера

-
บทความ
bòt′-kwam
текст

-
ทีวี
tee-wee
телевизор

-
วิดีโอเทป
wí′-dee-oh-tâyp
видео касета

-
เครื่องส่งรับวิทยุ
krêuang-sòng′-ráp′-wít′-yóo′
воки-токи

-
เว็บไซต์
wép′-sai′
интернетска страница

-
คำ
kam′
реч