© Javarman | Dreamstime.com

Научите абецеду Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Научите страна писма онлајн. Доступно је више од 40 абецеда.

Абецеде су неопходне за учење ако желите да читате и пишете на језику који учите. Они пружају корисне информације о звуцима слова у језицима и помажу Bам да звучите природније када говорите. Померите се надоле и бирајте између преко 40 абецеда да бисте сада почели да учите.

sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ก ไก่ - ko kai - [k],[k̚]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ข ไข่ - kho khai - [kʰ],[k̚]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ฃ ขวด - kho khuat - [kʰ],[k̚]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ค ควาย - kho khwai - [kʰ],[k̚]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ฅ คน - kho khon - [kʰ],[k̚]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ฆ ระฆัง - kho ra-khang - [kʰ],[k̚]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ง งู - ngo ngu - [ŋ],[ŋ]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
จ จาน - cho chan - [tɕ],[t̚]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ฉ ฉิ่ง - cho ching - [tɕʰ]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ช ช้าง - cho chang - [tɕʰ],[t̚]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ซ โซ่ - so so - [s],[t̚]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ฌ เฌอ - cho choe - [tɕʰ]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ญ หญิง - yo ying - [j],[n]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ฎ ชฎา - do cha-da - [d],[t̚]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ฏ ปฏัก - to pa-tak - [t],[t̚]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ฐ ฐาน - tho than - [tʰ],[t̚]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ฑ มณโฑ - tho montho - [tʰ],[t̚]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ฒ ผู้เฒ่า - tho phu-thao - [tʰ],[t̚]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ณ เณร - no nen - [n],[n]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ด เด็ก - do dek - [d],[t̚]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ต เต่า - to tao - [t],[t̚]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ถ ถุง - tho thung - [tʰ],[t̚]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ท ทหาร - tho thahan - [tʰ],[t̚]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ธ ธง - tho thong - [tʰ],[t̚]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
น หนู - no nu - [n],[n]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
บ ใบไม้ - bo baimai - [b],[p̚]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ป ปลา - po pla - [p],[p̚]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ผ ผึ้ง - pho phueng - [pʰ]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ฝ ฝา - fo fa - [f]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
พ พาน - pho phan - [pʰ],[p̚]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ฟ ฟัน - fo fan - [f],[p̚]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ภ สำเภา - pho sam-phao - [pʰ],[p̚]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ม ม้า - mo ma - [m],[m]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ย ยักษ์ - yo yak - [j],[j]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ร เรือ - ro ruea - [r],[n]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ล ลิง - lo ling - [l],[n]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ว แหวน - wo waen - [w],[w]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ศ ศาลา - so sala - [s],[t̚]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ษ ฤๅษี - so rue-si - [s],[t̚]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ส เสือ - so suea - [s],[t̚]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ห หีบ - ho hip - [h]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ฬ จุฬา - lo chu-la - [l],[n]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
อ อ่าง - o ang - [ʔ]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ฮ นกฮูก - ho nok-huk - [h]