காலம்     
Tid

-

vækkeuret +

ஒலிக்கடிகாரம்

-

oldtids historien +

பண்டைய வரலாறு

-

antikviteten +

பழங்காலத்துக்குரிய

-

aftale kalenderenen +

சந்திப்புப் புத்தகம்

-

efteråret +

இலையுதிர் / வீழ்ச்சி

-

pausen +

இடைவெளி

-

kalenderen +

காலண்டர்

-

århundredet +

நூற்றாண்டு

-

uret +

கடிகாரம்

-

kaffe pausen +

காபி இடைவேளை

-

datoen +

தேதி

-

digitaluret +

எண்ணியல் கடிகாரம்

-

solformørkelsen +

கிரகணம்

-

enden +

இறுதி

-

fremtiden +

எதிர்காலம்

-

historien +

வரலாறு

-

timeglasset +

நாழிகை அளக்கும் கருவி

-

middelalderen +

இடைக்காலம்

-

måneden +

மாதம்

-

morgenen +

காலை

-

fortiden +

கடந்த காலம்

-

lommeuret +

பாக்கெட் கடிகாரம்

-

punktligheden +

காலந்தவறாமை

-

travlheden +

அவசரத்தில்

-

årstiderne +

பருவங்கள்

-

foråret +

வசந்த காலம்

-

soluret +

சூரிய கடிகாரம்

-

solopgangen +

சூரியோதயம்

-

solnedgangen +

சூரியஸ்தமம்

-

tiden +

நேரம்

-

klokken +

காலம்

-

ventetiden +

காத்திருக்கும் நேரம்

-

weekenden +

வார இறுதி

-

året +

ஆண்டு

-
vækkeuret
ஒலிக்கடிகாரம்

-
oldtids historien
பண்டைய வரலாறு

-
antikviteten
பழங்காலத்துக்குரிய

-
aftale kalenderenen
சந்திப்புப் புத்தகம்

-
efteråret
இலையுதிர் / வீழ்ச்சி

-
pausen
இடைவெளி

-
kalenderen
காலண்டர்

-
århundredet
நூற்றாண்டு

-
uret
கடிகாரம்

-
kaffe pausen
காபி இடைவேளை

-
datoen
தேதி

-
digitaluret
எண்ணியல் கடிகாரம்

-
solformørkelsen
கிரகணம்

-
enden
இறுதி

-
fremtiden
எதிர்காலம்

-
historien
வரலாறு

-
timeglasset
நாழிகை அளக்கும் கருவி

-
middelalderen
இடைக்காலம்

-
måneden
மாதம்

-
morgenen
காலை

-
fortiden
கடந்த காலம்

-
lommeuret
பாக்கெட் கடிகாரம்

-
punktligheden
காலந்தவறாமை

-
travlheden
அவசரத்தில்

-
årstiderne
பருவங்கள்

-
foråret
வசந்த காலம்

-
soluret
சூரிய கடிகாரம்

-
solopgangen
சூரியோதயம்

-
solnedgangen
சூரியஸ்தமம்

-
tiden
நேரம்

-
klokken
காலம்

-
ventetiden
காத்திருக்கும் நேரம்

-
weekenden
வார இறுதி

-
året
ஆண்டு