இயற்கை     
Nature

-

arc +

வளைவு

-

stable +

தானியக் களஞ்சியம்

-

bay +

விரிகுடா

-

beach +

கடற்கரை

-

bubble +

நீர்க்குமிழி

-

cave +

குகை

-

farm +

பண்ணை

-

fire +

தீ

-

footprint +

கால் தடம்

-

globe +

உலகம்

-

harvest +

அறுவடை

-

hay bales +

வைக்கோல் கட்டு

-

lake +

ஏரி

-

leaf +

இலை

-

mountain +

மலை

-

ocean +

சமுத்திரம்

-

panorama +

அகலப் பரப்புக் காட்சி

-

rock +

பாறை

-

spring +

வசந்தகாலம்

-

swamp +

சதுப்பு நிலம்

-

tree +

மரம்

-

tree trunk +

அடிமரம்

-

valley +

பள்ளத்தாக்கு

-

view +

காட்சி

-

water jet +

நீர் ஊற்று

-

waterfall +

நீர்வீழ்ச்சி

-

wave +

அலை

-
arc
வளைவு

-
stable
தானியக் களஞ்சியம்

-
bay
விரிகுடா

-
beach
கடற்கரை

-
bubble
நீர்க்குமிழி

-
cave
குகை

-
farm
பண்ணை

-
fire
தீ

-
footprint
கால் தடம்

-
globe
உலகம்

-
harvest
அறுவடை

-
hay bales
வைக்கோல் கட்டு

-
lake
ஏரி

-
leaf
இலை

-
mountain
மலை

-
ocean
சமுத்திரம்

-
panorama
அகலப் பரப்புக் காட்சி

-
rock
பாறை

-
spring
வசந்தகாலம்

-
swamp
சதுப்பு நிலம்

-
tree
மரம்

-
tree trunk
அடிமரம்

-
valley
பள்ளத்தாக்கு

-
view
காட்சி

-
water jet
நீர் ஊற்று

-
waterfall
நீர்வீழ்ச்சி

-
wave
அலை