அறைக்கலண்கள்     
Furniture

-

armchair +

கைப்பிடி நாற்காலி

-

bed +

படுக்கை

-

bedding +

படுக்கைத் துணி

-

bookshelf +

புத்தக அலமாரி

-

carpet +

கம்பளம்

-

chair +

நாற்காலி

-

chest of drawers +

அடுக்குப் பெட்டி

-

cradle +

தொட்டில்

-

cupboard +

அலமாரி

-

curtain +

திரைச்சீலை

-

curtain +

திரைச்சீலை

-

desk +

மேசை

-

fan +

மின் விசிறி

-

mat +

பாய்

-

playpen +

பிளேபென்

-

rocking chair +

ஆடும் நாற்காலி

-

safe +

பாதுகாப்புப் பெட்டகம்

-

seat +

ஆசனம்

-

shelf +

அலமாரி

-

side table +

பக்க மேசை

-

sofa +

சோஃபா

-

stool +

ஸ்டூல்

-

table +

மேசை

-

table lamp +

மேசை விளக்கு

-

wastepaper basket +

கழிவு பேப்பர் கூடை

-
armchair
கைப்பிடி நாற்காலி

-
bed
படுக்கை

-
bedding
படுக்கைத் துணி

-
bookshelf
புத்தக அலமாரி

-
carpet
கம்பளம்

-
chair
நாற்காலி

-
chest of drawers
அடுக்குப் பெட்டி

-
cradle
தொட்டில்

-
cupboard
அலமாரி

-
curtain
திரைச்சீலை

-
curtain
திரைச்சீலை

-
desk
மேசை

-
fan
மின் விசிறி

-
mat
பாய்

-
playpen
பிளேபென்

-
rocking chair
ஆடும் நாற்காலி

-
safe
பாதுகாப்புப் பெட்டகம்

-
seat
ஆசனம்

-
shelf
அலமாரி

-
side table
பக்க மேசை

-
sofa
சோஃபா

-
stool
ஸ்டூல்

-
table
மேசை

-
table lamp
மேசை விளக்கு

-
wastepaper basket
கழிவு பேப்பர் கூடை