உணர்வுகள்     
Sentimientos

-

el afecto +

அன்பு

-

la ira +

கோபம்

-

el aburrimiento +

சலிப்பு

-

la confianza +

நம்பிக்கை

-

la creatividad +

படைப்பாற்றல்

-

la crisis +

நெருக்கடி

-

la curiosidad +

ஆர்வம்

-

la derrota +

தோல்வி

-

la depresión +

மன அழுத்தம்

-

la desesperación +

நம்பிக்கையின்மை

-

la decepción +

ஏமாற்றம்

-

la desconfianza +

அவநம்பிக்கை

-

la duda +

சந்தேகம்

-

el sueño +

கனவு

-

la fatiga +

சோர்வு

-

el miedo +

பயம்

-

la discusión +

சண்டை

-

la amistad +

நட்பு

-

la diversión +

வேடிக்கை

-

el dolor +

ஆழ்ந்த துக்கம்

-

la mueca +

முக நெளிப்பு

-

la suerte +

மகிழ்ச்சி

-

la esperanza +

நம்பிக்கை

-

el hambre +

பசி

-

el interés +

ஆர்வம்

-

la alegría +

மகிழ்ச்சி

-

el beso +

முத்தம்

-

la soledad +

தனிமை

-

el amor +

அன்பு

-

la melancolía +

துக்கம்

-

el estado de ánimo +

மனநிலை

-

el optimismo +

நம்பிக்கை

-

el pánico +

பெரும் அச்சம்

-

la perplejidad +

குழப்பம்

-

la rabia +

ஆத்திரம்

-

el rechazo +

நிராகரிப்பு

-

la relación +

உறவு

-

la petición +

விண்ணப்பம்

-

el grito +

அலறல்

-

la seguridad +

பாதுகாப்பு

-

el susto +

அதிர்ச்சி

-

la sonrisa +

புன்னகை

-

la ternura +

மென்மை

-

el pensamiento +

சிந்தனை

-

la reflexión +

நன்றாக சிந்தித்து நடத்தல்

-
el afecto
அன்பு

-
la ira
கோபம்

-
el aburrimiento
சலிப்பு

-
la confianza
நம்பிக்கை

-
la creatividad
படைப்பாற்றல்

-
la crisis
நெருக்கடி

-
la curiosidad
ஆர்வம்

-
la derrota
தோல்வி

-
la depresión
மன அழுத்தம்

-
la desesperación
நம்பிக்கையின்மை

-
la decepción
ஏமாற்றம்

-
la desconfianza
அவநம்பிக்கை

-
la duda
சந்தேகம்

-
el sueño
கனவு

-
la fatiga
சோர்வு

-
el miedo
பயம்

-
la discusión
சண்டை

-
la amistad
நட்பு

-
la diversión
வேடிக்கை

-
el dolor
ஆழ்ந்த துக்கம்

-
la mueca
முக நெளிப்பு

-
la suerte
மகிழ்ச்சி

-
la esperanza
நம்பிக்கை

-
el hambre
பசி

-
el interés
ஆர்வம்

-
la alegría
மகிழ்ச்சி

-
el beso
முத்தம்

-
la soledad
தனிமை

-
el amor
அன்பு

-
la melancolía
துக்கம்

-
el estado de ánimo
மனநிலை

-
el optimismo
நம்பிக்கை

-
el pánico
பெரும் அச்சம்

-
la perplejidad
குழப்பம்

-
la rabia
ஆத்திரம்

-
el rechazo
நிராகரிப்பு

-
la relación
உறவு

-
la petición
விண்ணப்பம்

-
el grito
அலறல்

-
la seguridad
பாதுகாப்பு

-
el susto
அதிர்ச்சி

-
la sonrisa
புன்னகை

-
la ternura
மென்மை

-
el pensamiento
சிந்தனை

-
la reflexión
நன்றாக சிந்தித்து நடத்தல்