பொருட்கள்     
Objetos

-

el bote de spray

தூசுக்காற்று குவளை

-

el cenicero

சாம்பல் கொள்கலம்

-

la báscula para bebés

குழந்தை எடை எந்திரம்

-

el balón

பந்து

-

el globo

பலூன்

-

la pulsera

வளையல்

-

los binoculares

இரட்டைக்கண்நோக்கி

-

la manta

போர்வை

-

la batidora

கலப்பான்

-

el libro

புத்தகம்

-

la bombilla

விளக்கு

-

la lata

குவளை

-

la vela

மெழுகுவர்த்தி

-

el candelero

மெழுகுவர்த்தித் தாங்கி

-

el estuche

பெட்டி

-

la catapulta

கவண்

-

el puro

சுருட்டு

-

el cigarrillo

சிகரெட்

-

el molino de café

காபி ஆலை

-

el peine

சீப்பு

-

la taza

கிண்ணம்

-

el paño de cocina

தட்டு துடைக்கும் துண்டு

-

la muñeca

பொம்மை

-

el enano

குள்ள மனிதன்

-

la huevera

முட்டைக் கோப்பை

-

la máquina de afeitar eléctrica

மின்சார ஷேவர்

-

el abanico

விசிறி

-

la película

திரைப்படச் சுருள்

-

el extintor de incendios

தீ அணைப்பான்

-

la bandera

கொடி

-

la bolsa de basura

குப்பைப் பை

-

el casco de vidrio

கண்ணாடி சில்லை

-

las gafas

மூக்குக் கண்ணாடி

-

el secador de pelo

தலையைக் காயவைக்கும் கருவி

-

el agujero

துளை

-

la manguera

வளைகுழாய்

-

la plancha

இஸ்திரி கருவி

-

el exprimidor

சாறு பிழிகருவி

-

la llave

சாவி

-

el llavero

சாவி வளையம்

-

el cuchillo

கத்தி

-

la linterna

கூண்டு விளக்கு

-

el léxico

அகராதி

-

la tapa

மூடி

-

el salvavidas

லைஃப்புவாய்

-

el encendedor

தீமூட்டி

-

la barra de labios

உதட்டுச் சாயம்

-

el equipaje

சாமான்கள்

-

la lupa

உருப்பெருக்கிக் கண்ணாடி

-

la cerilla

தீப்பெட்டி

-

la botella de leche

பால் பாட்டில்

-

la jarra de leche

பால் குவளை

-

la miniatura

சிற்றுரு

-

el espejo

கண்ணாடி

-

la batidora

கலவைக் கருவி

-

la ratonera

எலிப்பொறி

-

el collar

நெக்லஸ்

-

el puesto de periódicos

செய்தித்தாள் தாங்கி

-

el chupete

சூப்பானை

-

el candado

கொண்டிப்பூட்டு

-

la sombrilla

சிறுகுடை

-

el pasaporte

கடவுச்சீட்டு

-

el banderín

முக்கோணக்கொடி

-

el marco para cuadros

படச் சட்டகம்

-

la pipa

குழாய்

-

la olla

பானை

-

la goma

ரப்பர் பேண்ட்

-

el pato de goma

ரப்பர் வாத்து

-

la silla de montar

சேணம்

-

el imperdible

ஊக்கு

-

el platillo

சிறு தட்டு

-

el cepillo de zapatos

காலணி தூரிகை

-

el tamiz

சல்லடை

-

el jabón

சோப்பு

-

la burbuja de jabón

சோப்புக் குமிழி

-

la jabonera

சோப்புப் பெட்டி

-

la esponja

ஸ்பாஞ்ச்

-

el azucarero

சர்க்கரைக் கிண்ணம்

-

la maleta

உடுப்புப்பெட்டி

-

la cinta métrica

அளவு நாடா

-

el oso de peluche

கரடி பொம்மை

-

el dedal

விரல் கவசம்

-

el tabaco

புகையிலை

-

el papel higiénico

கழிப்பறைக் காகிதம்

-

la linterna

விசை விளக்கு

-

la toalla

துவாலை

-

el trípode

முக்காலி

-

el paraguas

குடை

-

el florero

அலங்காரக் குவளை

-

el bastón

கைத்தடி

-

la pipa de agua

தண்ணீர் குழாய்

-

la regadera

பூவாளி

-

la corona

மலர் வளையம்

-
el bote de spray
தூசுக்காற்று குவளை

-
el cenicero
சாம்பல் கொள்கலம்

-
la báscula para bebés
குழந்தை எடை எந்திரம்

-
el balón
பந்து

-
el globo
பலூன்

-
la pulsera
வளையல்

-
los binoculares
இரட்டைக்கண்நோக்கி

-
la manta
போர்வை

-
la batidora
கலப்பான்

-
el libro
புத்தகம்

-
la bombilla
விளக்கு

-
la lata
குவளை

-
la vela
மெழுகுவர்த்தி

-
el candelero
மெழுகுவர்த்தித் தாங்கி

-
el estuche
பெட்டி

-
la catapulta
கவண்

-
el puro
சுருட்டு

-
el cigarrillo
சிகரெட்

-
el molino de café
காபி ஆலை

-
el peine
சீப்பு

-
la taza
கிண்ணம்

-
el paño de cocina
தட்டு துடைக்கும் துண்டு

-
la muñeca
பொம்மை

-
el enano
குள்ள மனிதன்

-
la huevera
முட்டைக் கோப்பை

-
la máquina de afeitar eléctrica
மின்சார ஷேவர்

-
el abanico
விசிறி

-
la película
திரைப்படச் சுருள்

-
el extintor de incendios
தீ அணைப்பான்

-
la bandera
கொடி

-
la bolsa de basura
குப்பைப் பை

-
el casco de vidrio
கண்ணாடி சில்லை

-
las gafas
மூக்குக் கண்ணாடி

-
el secador de pelo
தலையைக் காயவைக்கும் கருவி

-
el agujero
துளை

-
la manguera
வளைகுழாய்

-
la plancha
இஸ்திரி கருவி

-
el exprimidor
சாறு பிழிகருவி

-
la llave
சாவி

-
el llavero
சாவி வளையம்

-
el cuchillo
கத்தி

-
la linterna
கூண்டு விளக்கு

-
el léxico
அகராதி

-
la tapa
மூடி

-
el salvavidas
லைஃப்புவாய்

-
el encendedor
தீமூட்டி

-
la barra de labios
உதட்டுச் சாயம்

-
el equipaje
சாமான்கள்

-
la lupa
உருப்பெருக்கிக் கண்ணாடி

-
la cerilla
தீப்பெட்டி

-
la botella de leche
பால் பாட்டில்

-
la jarra de leche
பால் குவளை

-
la miniatura
சிற்றுரு

-
el espejo
கண்ணாடி

-
la batidora
கலவைக் கருவி

-
la ratonera
எலிப்பொறி

-
el collar
நெக்லஸ்

-
el puesto de periódicos
செய்தித்தாள் தாங்கி

-
el chupete
சூப்பானை

-
el candado
கொண்டிப்பூட்டு

-
la sombrilla
சிறுகுடை

-
el pasaporte
கடவுச்சீட்டு

-
el banderín
முக்கோணக்கொடி

-
el marco para cuadros
படச் சட்டகம்

-
la pipa
குழாய்

-
la olla
பானை

-
la goma
ரப்பர் பேண்ட்

-
el pato de goma
ரப்பர் வாத்து

-
la silla de montar
சேணம்

-
el imperdible
ஊக்கு

-
el platillo
சிறு தட்டு

-
el cepillo de zapatos
காலணி தூரிகை

-
el tamiz
சல்லடை

-
el jabón
சோப்பு

-
la burbuja de jabón
சோப்புக் குமிழி

-
la jabonera
சோப்புப் பெட்டி

-
la esponja
ஸ்பாஞ்ச்

-
el azucarero
சர்க்கரைக் கிண்ணம்

-
la maleta
உடுப்புப்பெட்டி

-
la cinta métrica
அளவு நாடா

-
el oso de peluche
கரடி பொம்மை

-
el dedal
விரல் கவசம்

-
el tabaco
புகையிலை

-
el papel higiénico
கழிப்பறைக் காகிதம்

-
la linterna
விசை விளக்கு

-
la toalla
துவாலை

-
el trípode
முக்காலி

-
el paraguas
குடை

-
el florero
அலங்காரக் குவளை

-
el bastón
கைத்தடி

-
la pipa de agua
தண்ணீர் குழாய்

-
la regadera
பூவாளி

-
la corona
மலர் வளையம்