கருத்தியலான பதங்கள்     
Términos abstractos

-

la administración +

நிர்வாகம்

-

la publicidad +

விளம்பர பிரசாரம்

-

la flecha +

அம்பு

-

la prohibición +

தடை

-

la carrera +

பணித்துறை

-

el centro +

மையம்

-

la elección +

தேர்ந்தெடுப்பு

-

la colaboración +

உடனுழைப்பு

-

el color +

நிறம்

-

el contacto +

தொடர்பு

-

el peligro +

ஆபத்து

-

la declaración de amor +

காதல் அறிவிப்பு

-

el deterioro +

சரிவு

-

la definición +

வரையறை

-

la diferencia +

வேறுபாடு

-

la dificultad +

கஷ்டம்

-

la dirección +

திசை

-

el descubrimiento +

கண்டுபிடித்தல்

-

el desorden +

கோளாறு

-

la distancia +

தொலைவு

-

la distancia +

தூரம்

-

la diversidad +

பன்முகத்தன்மை

-

el esfuerzo +

முயற்சி

-

la exploración +

ஆய்வு

-

la caída +

வீழ்ச்சி

-

la fuerza +

வலிமை

-

la fragancia +

வாசனை

-

la libertad +

சுதந்திரம்

-

el fantasma +

பேய்

-

la mitad +

பாதி

-

la altura +

உயரம்

-

la ayuda +

உதவி

-

el escondite +

மறைவிடம்

-

la patria +

தாய்நாடு

-

la limpieza +

சுகாதாரம்

-

la idea +

யோசனை

-

la ilusión +

மாயை

-

la imaginación +

கற்பனைத்திறன்

-

la inteligencia +

அறிவு

-

la invitación +

அழைப்பு

-

la justicia +

நீதி

-

la luz +

ஒளி

-

la mirada +

தோற்றம்

-

la pérdida +

இழப்பு

-

el aumento +

பெரிதாக்குதல்

-

el error +

தவறு

-

el asesinato +

கொலை

-

la nación +

தேசம்

-

la novedad +

புதுமை

-

la opción +

விருப்பத்தேர்வு

-

la paciencia +

பொறுமை

-

la planificación +

திட்டமிடல்

-

el problema +

பிரச்சினை

-

la protección +

பாதுகாப்பு

-

la reflexión +

பிரதிபலிப்பு

-

la república +

குடியரசு

-

el riesgo +

துணிந்து இறங்குதல்

-

la seguridad +

பாதுகாப்பு

-

el secreto +

இரகசியம்

-

el sexo +

செக்ஸ்/பாலினம்

-

la sombra +

நிழல்

-

el tamaño +

அளவு

-

la solidaridad +

ஒற்றுமை

-

el éxito +

வெற்றி

-

el apoyo +

ஆதரவு

-

la tradición +

பாரம்பரியம்

-

el peso +

எடை

-
la administración
நிர்வாகம்

-
la publicidad
விளம்பர பிரசாரம்

-
la flecha
அம்பு

-
la prohibición
தடை

-
la carrera
பணித்துறை

-
el centro
மையம்

-
la elección
தேர்ந்தெடுப்பு

-
la colaboración
உடனுழைப்பு

-
el color
நிறம்

-
el contacto
தொடர்பு

-
el peligro
ஆபத்து

-
la declaración de amor
காதல் அறிவிப்பு

-
el deterioro
சரிவு

-
la definición
வரையறை

-
la diferencia
வேறுபாடு

-
la dificultad
கஷ்டம்

-
la dirección
திசை

-
el descubrimiento
கண்டுபிடித்தல்

-
el desorden
கோளாறு

-
la distancia
தொலைவு

-
la distancia
தூரம்

-
la diversidad
பன்முகத்தன்மை

-
el esfuerzo
முயற்சி

-
la exploración
ஆய்வு

-
la caída
வீழ்ச்சி

-
la fuerza
வலிமை

-
la fragancia
வாசனை

-
la libertad
சுதந்திரம்

-
el fantasma
பேய்

-
la mitad
பாதி

-
la altura
உயரம்

-
la ayuda
உதவி

-
el escondite
மறைவிடம்

-
la patria
தாய்நாடு

-
la limpieza
சுகாதாரம்

-
la idea
யோசனை

-
la ilusión
மாயை

-
la imaginación
கற்பனைத்திறன்

-
la inteligencia
அறிவு

-
la invitación
அழைப்பு

-
la justicia
நீதி

-
la luz
ஒளி

-
la mirada
தோற்றம்

-
la pérdida
இழப்பு

-
el aumento
பெரிதாக்குதல்

-
el error
தவறு

-
el asesinato
கொலை

-
la nación
தேசம்

-
la novedad
புதுமை

-
la opción
விருப்பத்தேர்வு

-
la paciencia
பொறுமை

-
la planificación
திட்டமிடல்

-
el problema
பிரச்சினை

-
la protección
பாதுகாப்பு

-
la reflexión
பிரதிபலிப்பு

-
la república
குடியரசு

-
el riesgo
துணிந்து இறங்குதல்

-
la seguridad
பாதுகாப்பு

-
el secreto
இரகசியம்

-
el sexo
செக்ஸ்/பாலினம்

-
la sombra
நிழல்

-
el tamaño
அளவு

-
la solidaridad
ஒற்றுமை

-
el éxito
வெற்றி

-
el apoyo
ஆதரவு

-
la tradición
பாரம்பரியம்

-
el peso
எடை