தாவரங்கள்     
Plante

-

bambus +

மூங்கில்

-

floare +

அரும்பு மலர்ச்சி

-

buchet de flori +

மலர்கள் பூச்செண்டு

-

ramură +

கிளை

-

faşă +

மொட்டு

-

cactus +

கள்ளிச்செடி

-

trifoi +

க்ளோவர்

-

con +

தாவரக் கூம்பு

-

albăstrea +

கார்ன்ஃப்ளவர்

-

șofran +

க்ரோகஸ்

-

narcisa +

டாஃபடில்

-

margaretă +

டெய்சி

-

păpădie +

டான்டேலியன்

-

floare +

மலர்

-

frunziş +

பசுமை இலைகள்

-

cereale +

தானியம்

-

iarba +

புல்

-

creştere +

வளர்ச்சி

-

zambilă +

நீலோற்பலம்

-

gazon +

புல்வெளி

-

crin +

லில்லி

-

seminţe de in +

ஆளி விதை

-

ciupercă +

காளான்

-

măslin +

ஆலிவ் மரம்

-

palmier +

பனை மரம்

-

trei fraţi pătaţi +

பான்சி

-

piersic +

குழிப்பேரி மரம்

-

plante +

தாவரம்

-

mac +

கசகசா செடி

-

rădăcina +

வேர்

-

trandafir +

ரோஜா

-

seminţe +

விதை

-

ghiocel +

பனித்துளிப் பூ

-

floarea-soarelui +

சூரியகாந்தி

-

ghimpe +

முள்

-

trunchi +

அடிமரம்

-

laleaua +

ட்யூலிப்

-

nufărul +

நீர் லில்லி

-

grâu +

கோதுமை

-
bambus
மூங்கில்

-
floare
அரும்பு மலர்ச்சி

-
buchet de flori
மலர்கள் பூச்செண்டு

-
ramură
கிளை

-
faşă
மொட்டு

-
cactus
கள்ளிச்செடி

-
trifoi
க்ளோவர்

-
con
தாவரக் கூம்பு

-
albăstrea
கார்ன்ஃப்ளவர்

-
șofran
க்ரோகஸ்

-
narcisa
டாஃபடில்

-
margaretă
டெய்சி

-
păpădie
டான்டேலியன்

-
floare
மலர்

-
frunziş
பசுமை இலைகள்

-
cereale
தானியம்

-
iarba
புல்

-
creştere
வளர்ச்சி

-
zambilă
நீலோற்பலம்

-
gazon
புல்வெளி

-
crin
லில்லி

-
seminţe de in
ஆளி விதை

-
ciupercă
காளான்

-
măslin
ஆலிவ் மரம்

-
palmier
பனை மரம்

-
trei fraţi pătaţi
பான்சி

-
piersic
குழிப்பேரி மரம்

-
plante
தாவரம்

-
mac
கசகசா செடி

-
rădăcina
வேர்

-
trandafir
ரோஜா

-
seminţe
விதை

-
ghiocel
பனித்துளிப் பூ

-
floarea-soarelui
சூரியகாந்தி

-
ghimpe
முள்

-
trunchi
அடிமரம்

-
laleaua
ட்யூலிப்

-
nufărul
நீர் லில்லி

-
grâu
கோதுமை