வானிலை     
Vreme

-

barometru +

காற்றழுத்தமானி

-

nor +

மேகம்

-

rece +

குளிர்ச்சி

-

semilună +

பிறைச் சந்திரன்

-

întuneric +

இருள்

-

secetă +

வறட்சி

-

pământ +

புவி

-

ceaţă +

மூடுபனி

-

îngheţ +

பனி

-

polei +

கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-

căldură +

வெப்பம்

-

uragan +

புயல்

-

sloi de gheaţă +

உறை நீர் மணி

-

trăsnet +

மின்னல்

-

meteorit +

எரி நட்சத்திரம்

-

lună +

சந்திரன்

-

curcubeu +

வானவில்

-

picătură de ploaie +

மழைத்துளி

-

zăpadă +

பனி

-

fulg de nea +

பனிச்செதில்

-

om de zapadă +

பனி மனிதன்

-

stea +

நட்சத்திரம்

-

furtună +

புயல்

-

rezisțență la variații de tensiune +

புயல் எழுச்சி

-

soare +

சூரியன்

-

rază de soare +

சூரியக் கதிர்கள்

-

apus de soare +

சூரிய அஸ்தமனம்

-

termometru +

வெப்பமானி

-

furtună +

இடியுடன் கூடிய மழை

-

amurg +

அந்தி கருக்கல்

-

vreme +

வானிலை

-

condiţii de umiditate +

ஈரமான நிலை

-

vânt +

வீசும் காற்று

-
barometru
காற்றழுத்தமானி

-
nor
மேகம்

-
rece
குளிர்ச்சி

-
semilună
பிறைச் சந்திரன்

-
întuneric
இருள்

-
secetă
வறட்சி

-
pământ
புவி

-
ceaţă
மூடுபனி

-
îngheţ
பனி

-
polei
கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-
căldură
வெப்பம்

-
uragan
புயல்

-
sloi de gheaţă
உறை நீர் மணி

-
trăsnet
மின்னல்

-
meteorit
எரி நட்சத்திரம்

-
lună
சந்திரன்

-
curcubeu
வானவில்

-
picătură de ploaie
மழைத்துளி

-
zăpadă
பனி

-
fulg de nea
பனிச்செதில்

-
om de zapadă
பனி மனிதன்

-
stea
நட்சத்திரம்

-
furtună
புயல்

-
rezisțență la variații de tensiune
புயல் எழுச்சி

-
soare
சூரியன்

-
rază de soare
சூரியக் கதிர்கள்

-
apus de soare
சூரிய அஸ்தமனம்

-
termometru
வெப்பமானி

-
furtună
இடியுடன் கூடிய மழை

-
amurg
அந்தி கருக்கல்

-
vreme
வானிலை

-
condiţii de umiditate
ஈரமான நிலை

-
vânt
வீசும் காற்று