కళలు     
Arts

-

applause +

ప్రశంస

-

art +

కళ

-

bow +

విల్లు

-

brush +

బ్రష్

-

coloring book +

కలరింగ్ పుస్తకము

-

dancer +

నర్తకి

-

drawing +

డ్రాయింగ్

-

gallery +

గ్యాలరీ

-

glass window +

గాజు కిటికీ

-

graffiti +

గ్రాఫిటీ

-

handicraft +

హస్తకళ

-

mosaic +

మొజాయిక్

-

mural +

కుడ్య చిత్రము

-

museum +

వస్తు ప్రదర్శన శాల

-

performance +

పనితీరు

-

picture +

బొమ్మ

-

poem +

పద్యము

-

sculpture +

శిల్పము

-

song +

పాట

-

statue +

ప్రతిమ

-

water color +

నీటి రంగు

-
applause
ప్రశంస

-
art
కళ

-
bow
విల్లు

-
brush
బ్రష్

-
coloring book
కలరింగ్ పుస్తకము

-
dancer
నర్తకి

-
drawing
డ్రాయింగ్

-
gallery
గ్యాలరీ

-
glass window
గాజు కిటికీ

-
graffiti
గ్రాఫిటీ

-
handicraft
హస్తకళ

-
mosaic
మొజాయిక్

-
mural
కుడ్య చిత్రము

-
museum
వస్తు ప్రదర్శన శాల

-
performance
పనితీరు

-
picture
బొమ్మ

-
poem
పద్యము

-
sculpture
శిల్పము

-
song
పాట

-
statue
ప్రతిమ

-
water color
నీటి రంగు