పరీక్ష 1తేదీ:
పరీక్షలో గడిపిన సమయం::
Score:


Mon Mar 04, 2024

0/10

ఒక పదంపై క్లిక్ చేయండి
1. నేను మరియు నువ్వు
I you   See hint
2. ఒకటి, రెండు, మూడు
one, , three   See hint
3. పిల్లకి కోకో మరియు యాపిల్ జూస్ ఇష్టం
The child cocoa and apple juice.   See hint
4. గిన్నెలు మురికిగా ఉన్నాయి
The dishes dirty.   See hint
5. నేను విమానాశ్రయానికి వెళ్ళాలి
would like to go to the airport.   See hint
6. మీకు పోర్క్ అంటే ఇష్టమేనా?
Do you pork?   See hint
7. బస్ స్టాప్ ఎక్కడ?
is the bus stop?   See hint
8. కోట ఎక్కడ ఉంది?
Where is castle?   See hint
9. మీతో పాటుగా సన్-ట్యాన్ లోషన్ ని తేసుకెళ్ళండి
Take some lotion with you.   See hint
10. నాకు ఒక డ్రిల్ మరియు ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ కావాలి
need a drill and a screwdriver.   See hint