సంగీతం     
Musik

-

akordeon +

అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

balalaika +

బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

band +

మేళము

-

gitar banjo +

బాంజో

-

klarinet +

సన్నాయి వాయిద్యం

-

konser +

కచ్చేరి

-

gendang +

డ్రమ్

-

drum +

డ్రమ్ములు

-

suling +

వేణువు

-

grand piano +

గ్రాండ్ పియానో

-

gitar +

గిటార్

-

aula +

సభా మందిరం

-

keyboard +

కీబోర్డ్

-

harmonika +

నోటితో ఊదు వాద్యము

-

musik +

సంగీతం

-

penyangga teks musik +

మ్యూజిక్ స్టాండ్

-

not +

సూచన

-

organ +

అవయవము

-

piano +

పియానో

-

saksofon +

శాక్సోఫోను

-

penyanyi +

గాయకుడు

-

senar +

తీగ

-

terompet +

గాలి వాద్యము

-

pemain terompet +

కొమ్ము ఊదువాడు

-

biola +

వాయులీనము

-

tas biola +

వాయులీనపు పెట్టె

-

xilofon +

జల తరంగిణి

-
akordeon
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
balalaika
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
band
మేళము

-
gitar banjo
బాంజో

-
klarinet
సన్నాయి వాయిద్యం

-
konser
కచ్చేరి

-
gendang
డ్రమ్

-
drum
డ్రమ్ములు

-
suling
వేణువు

-
grand piano
గ్రాండ్ పియానో

-
gitar
గిటార్

-
aula
సభా మందిరం

-
keyboard
కీబోర్డ్

-
harmonika
నోటితో ఊదు వాద్యము

-
musik
సంగీతం

-
penyangga teks musik
మ్యూజిక్ స్టాండ్

-
not
సూచన

-
organ
అవయవము

-
piano
పియానో

-
saksofon
శాక్సోఫోను

-
penyanyi
గాయకుడు

-
senar
తీగ

-
terompet
గాలి వాద్యము

-
pemain terompet
కొమ్ము ఊదువాడు

-
biola
వాయులీనము

-
tas biola
వాయులీనపు పెట్టె

-
xilofon
జల తరంగిణి