పరీక్ష 1తేదీ:
పరీక్షలో గడిపిన సమయం::
Score:


Mon Feb 26, 2024

0/10

ఒక పదంపై క్లిక్ చేయండి
1. నేను మరియు నువ్వు
saya kamu   See hint
2. ఒకటి, రెండు, మూడు
satu, , tiga   See hint
3. పిల్లకి కోకో మరియు యాపిల్ జూస్ ఇష్టం
Anak itu susu cokelat dan sari buah apel.   See hint
4. గిన్నెలు మురికిగా ఉన్నాయి
dan gelas itu kotor.   See hint
5. నేను విమానాశ్రయానికి వెళ్ళాలి
Saya ke bandara.   See hint
6. మీకు పోర్క్ అంటే ఇష్టమేనా?
Kamu suka babi?   See hint
7. బస్ స్టాప్ ఎక్కడ?
Di halte busnya?   See hint
8. కోట ఎక్కడ ఉంది?
Di letak istana?   See hint
9. మీతో పాటుగా సన్-ట్యాన్ లోషన్ ని తేసుకెళ్ళండి
krim anti sinar matahari.   See hint
10. నాకు ఒక డ్రిల్ మరియు ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ కావాలి
Saya membutuhkan bor dan obeng.   See hint