ప్యాకేజింగ్     
包装

-

アルミ箔
arumi haku

అల్యూమినియపు మడత

-


taru

పీపా

-


bin

సీసా

-


hako

పెట్టె

-

チョコレートの箱
chokorēto no hako

చాక్లెట్లు ఉంచు పెట్టె

-

段ボール
dan bōru

మందమైన అట్ట

-

中身
nakami

విషయము

-

かご
kago

గుడ్లు తరలించేందుకు ఉపయోగించే ట్రే

-

封筒
fūtō

కవరు

-

金属製の箱
kinzoku-sei no hako

లోహపు పెట్టె

-

石油ドラム缶
sekiyu doramukan

చమురు డ్రమ్

-

包装
hōsō

ప్యాకేజింగ్

-


kami

కాగితము

-

紙袋
kamibukuro

కాగితపు సంచీ

-

プラスチック
purasuchikku

ప్లాస్టిక్

-

錫/缶
suzu/ kan

డబ్బా/క్యాను

-

トートバッグ
tōtobaggu

టోట్ బ్యాగ్

-

ワイン樽
waintaru

మద్యపు పీపా

-

ワインボトル
wain botoru

మద్యము సీసా

-

木箱
kibako

చెక్క పెట్టె

-
アルミ箔
arumi haku
అల్యూమినియపు మడత

-

taru
పీపా

-
手提げかご
tesage kago
బుట్ట

-

bin
సీసా

-

hako
పెట్టె

-
チョコレートの箱
chokorēto no hako
చాక్లెట్లు ఉంచు పెట్టె

-
段ボール
dan bōru
మందమైన అట్ట

-
中身
nakami
విషయము

-
かご
kago
గుడ్లు తరలించేందుకు ఉపయోగించే ట్రే

-
封筒
fūtō
కవరు

-
結び目
musubime
ముడి

-
金属製の箱
kinzoku-sei no hako
లోహపు పెట్టె

-
石油ドラム缶
sekiyu doramukan
చమురు డ్రమ్

-
包装
hōsō
ప్యాకేజింగ్

-

kami
కాగితము

-
紙袋
kamibukuro
కాగితపు సంచీ

-
プラスチック
purasuchikku
ప్లాస్టిక్

-
錫/缶
suzu/ kan
డబ్బా/క్యాను

-
トートバッグ
tōtobaggu
టోట్ బ్యాగ్

-
ワイン樽
waintaru
మద్యపు పీపా

-
ワインボトル
wain botoru
మద్యము సీసా

-
木箱
kibako
చెక్క పెట్టె