పరీక్ష 1తేదీ:
పరీక్షలో గడిపిన సమయం::
Score:


Thu Feb 22, 2024

0/10

ఒక పదంపై క్లిక్ చేయండి
1. నేను మరియు నువ్వు
私と   See hint
2. ఒకటి, రెండు, మూడు
いち に   See hint
3. పిల్లకి కోకో మరియు యాపిల్ జూస్ ఇష్టం
ココアと りんごジュースが 好きです   See hint
4. గిన్నెలు మురికిగా ఉన్నాయి
汚れて います   See hint
5. నేను విమానాశ్రయానికి వెళ్ళాలి
行きたいの です が   See hint
6. మీకు పోర్క్ అంటే ఇష్టమేనా?
好き です か   See hint
7. బస్ స్టాప్ ఎక్కడ?
どこ です か   See hint
8. కోట ఎక్కడ ఉంది?
どこ です か   See hint
9. మీతో పాటుగా సన్-ట్యాన్ లోషన్ ని తేసుకెళ్ళండి
持って いきなさい   See hint
10. నాకు ఒక డ్రిల్ మరియు ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ కావాలి
ねじ回しが 要ります   See hint