పదబంధం పుస్తకం In the first stages of learning a new language, phrasebooks are an excellent tool that can help you quickly master basic conversation skills.

జపనీస్ బిగినెర్స్ కోసం

తెలుగు » జపనీస్ - ఆడియో లాంగ్వేజ్ కోర్సు

© Sandrafoyt | Dreamstime.com

కొత్త భాషను నేర్చుకునే మొదటి దశల్లో, పదబంధ పుస్తకాలు ప్రాథమిక సంభాషణ నైపుణ్యాలను త్వరగా నేర్చుకోవడంలో మీకు సహాయపడే అద్భుతమైన సాధనం. మీరు వెంటనే ఉపయోగించగల అర్థవంతమైన పదబంధాలను నేర్చుకోవడం ప్రారంభించడానికి దిగువ అంశంపై క్లిక్ చేయండి!

Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken
Places, Where Japanese is spoken

MP3 (.zip ఫైల్‌లు) డౌన్‌లోడ్ చేయండి

MP3 తెలుగు + జపనీస్ (1-100) MP3 జపనీస్ (1-100)

50LANGUAGES.com MP3-భాష కోర్సులతోజపనీస్ త్వరగా మరియు సులభంగా నేర్చుకోండి! జపనీస్ ఒక విదేశీ భాషగా 100 సులభమైన పాఠాలను కలిగి ఉంటుంది. అన్ని డైలాగ్‌లు మరియు వాక్యాలు స్థానిక మాట్లాడే వారిచే రికార్డ్ చేయబడతాయి. ముందుగా వ్యాకరణ పరిజ్ఞానం అవసరం లేదు. మీరు వెంటనే నేర్చుకోవడం ప్రారంభించవచ్చు! సమాధానాలను చూడటానికి వాక్యాలపై క్లిక్ చేయండి.
50LANGUAGES.com - తెలుగు » జపనీస్ ప్రారంభకులకు i class=fa fa-book fa-lg>పుస్తకాన్ని కొనుగోలు చేయండి! Amazonలో ఈ కోర్సు కోసం పాఠ్యపుస్తకాన్ని పొందండి.

మీరు iPhone యాప్ లేదా ని ఉపయోగించి ఏ భాషనైనా నేర్చుకోవచ్చు. target=_blank href=https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.steps.fiftylanguages>Android యాప్

ది 50LANGUAGES.com< /strong> భాషా కోర్సు తెలుగు » జపనీస్ అనేది iPhone లేదా Android యాప్‌గా కూడా అందుబాటులో ఉంది. ప్రయాణంలో మీ ఫోన్ లేదా టాబ్లెట్‌ని ఉపయోగించి తెలుగు » జపనీస్ నుండి తెలుసుకోండి! పని, ప్రయాణం లేదా అభిరుచిగా మీ భాషా నైపుణ్యాలను మెరుగుపరచండి!

Download our Android appDownload our iPhone / iPad app