మొక్కలు     
Planten

-

de bamboe +

వెదురు

-

de bloesem +

పూయు

-

de boeket bloemen +

పువ్వుల గుత్తి

-

de tak +

శాఖ

-

de kiem +

మొగ్గ

-

de cactus +

బ్రహ్మ జెముడు

-

de klaver +

విలాసవంతమైన

-

de denneappel +

శంఖు ఆకారం

-

de korenbloem +

కార్న్ ఫ్లవర్

-

de krokus +

కుంకుమ పువ్వు

-

de narcis +

ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-

het madeliefje +

తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-

de paardebloem +

డాండెలైన్

-

de bloem +

పువ్వు

-

het blad +

దళములు

-

het graan +

ధాన్యము

-

het gras +

గడ్డి

-

de groei +

పెరుగుదల

-

de hyacint +

సువాసన గల పూలచెట్టు

-

het gazon +

పచ్చిక బయలు

-

de lelie +

లిల్లీ పుష్పము

-

het lijnzaad +

అవిశ విత్తులు

-

de paddestoel +

పుట్టగొడుగు

-

de olijfboom +

ఆలివ్ చెట్టు

-

de palmboom +

పామ్ చెట్టు

-

het viooltje +

పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-

de perzikboom +

శప్తాలు పండు చెట్టు

-

de plant +

మొక్క

-

de papaver +

గసగసాలు

-

de wortel +

వేరు

-

de roos +

గులాబీ

-

het zaad +

విత్తనం

-

het sneeuwklokje +

మంచుబిందువు

-

de zonnebloem +

పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-

de doorn +

ముల్లు

-

de stam +

మొండెము

-

de tulp +

వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-

de waterlelie +

నీటి కలువ

-

de tarwe +

గోధుమలు

-
de bamboe
వెదురు

-
de bloesem
పూయు

-
de boeket bloemen
పువ్వుల గుత్తి

-
de tak
శాఖ

-
de kiem
మొగ్గ

-
de cactus
బ్రహ్మ జెముడు

-
de klaver
విలాసవంతమైన

-
de denneappel
శంఖు ఆకారం

-
de korenbloem
కార్న్ ఫ్లవర్

-
de krokus
కుంకుమ పువ్వు

-
de narcis
ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-
het madeliefje
తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-
de paardebloem
డాండెలైన్

-
de bloem
పువ్వు

-
het blad
దళములు

-
het graan
ధాన్యము

-
het gras
గడ్డి

-
de groei
పెరుగుదల

-
de hyacint
సువాసన గల పూలచెట్టు

-
het gazon
పచ్చిక బయలు

-
de lelie
లిల్లీ పుష్పము

-
het lijnzaad
అవిశ విత్తులు

-
de paddestoel
పుట్టగొడుగు

-
de olijfboom
ఆలివ్ చెట్టు

-
de palmboom
పామ్ చెట్టు

-
het viooltje
పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-
de perzikboom
శప్తాలు పండు చెట్టు

-
de plant
మొక్క

-
de papaver
గసగసాలు

-
de wortel
వేరు

-
de roos
గులాబీ

-
het zaad
విత్తనం

-
het sneeuwklokje
మంచుబిందువు

-
de zonnebloem
పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-
de doorn
ముల్లు

-
de stam
మొండెము

-
de tulp
వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-
de waterlelie
నీటి కలువ

-
de tarwe
గోధుమలు