పరీక్ష 1తేదీ:
పరీక్షలో గడిపిన సమయం::
Score:


Mon Mar 04, 2024

0/10

ఒక పదంపై క్లిక్ చేయండి
1. నేను మరియు నువ్వు
ik jij   See hint
2. ఒకటి, రెండు, మూడు
een, , drie   See hint
3. పిల్లకి కోకో మరియు యాపిల్ జూస్ ఇష్టం
Het kind van chocolademelk en appelsap.   See hint
4. గిన్నెలు మురికిగా ఉన్నాయి
De is vuil.   See hint
5. నేను విమానాశ్రయానికి వెళ్ళాలి
Ik wil naar de luchthaven.   See hint
6. మీకు పోర్క్ అంటే ఇష్టమేనా?
Houd je varkensvlees?   See hint
7. బస్ స్టాప్ ఎక్కడ?
Waar de bushalte?   See hint
8. కోట ఎక్కడ ఉంది?
Waar is kasteel?   See hint
9. మీతో పాటుగా సన్-ట్యాన్ లోషన్ ని తేసుకెళ్ళండి
Neem zonnecrême ,   See hint
10. నాకు ఒక డ్రిల్ మరియు ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ కావాలి
heb een boormachine en een schroevendraaier nodig.   See hint