నగరము     
Stad

-

de luchthaven +

విమానాశ్రయము

-

het woonhuis +

అపార్ట్ మెంట్ భవనము

-

de bank +

బ్యాంకు

-

de grote stad +

పెద్ద నగరము

-

het fietspad +

బైక్ మార్గము

-

de haven +

పడవ నౌకాశ్రయము

-

de hoofdstad +

రాజధాని

-

de klokkenspel +

గంట మోత

-

de begraafplaats +

స్మశాన వాటిక

-

de bioscoop +

సినిమా

-

de stad +

నగరము

-

de plattegrond +

నగర పటము

-

de misdaad +

నేరము

-

de demonstratie +

ప్రదర్శన

-

de beurs +

స్ఫురద్రూపము

-

de brandweer +

అగ్నిమాపక సైన్యము

-

de fontein +

ఫౌంటెన్

-

het afval +

ఇంటి చెత్త

-

de haven +

నౌకాశ్రయము

-

het hotel +

హోటల్

-

de brandkraan +

ప్రధాన పైపు నుచి నీటిని గ్రహించు పైపు

-

het oriëntatiepunt +

గుర్తింపు చిహ్నము

-

de brievenbus +

మెయిల్ బాక్స్

-

de omgeving +

ఇరుగు పొరుగు

-

het neonlicht +

నియాన్ కాంతి

-

de nachtclub +

నైట్ క్లబ్

-

de oude stad +

పాత పట్టణం

-

de opera +

సంగీత నాటకము

-

het park +

ఉద్యానవనం

-

de parkbank +

పార్క్ బల్ల

-

de parkeerplaats +

పార్కింగ్ ప్రదేశము

-

de telefooncel +

ఫోన్ బూత్

-

de postcode +

పోస్టల్ కోడ్ (జిప్)

-

de gevangenis +

జైలు

-

het cafe +

అల్పాహారశాల

-

de bezienswaardigheden +

దర్శనీయ స్థలాలు

-

de skyline +

ఆకాశరేఖ

-

de straatlamp +

వీధి దీపము

-

het vvv-kantoor +

పర్యాటక కార్యాలయము

-

de toren +

గోపురము

-

de tunnel +

సొరంగ మార్గము

-

het voertuig +

వాహనము

-

het dorp +

గ్రామము

-

de watertoren +

నీటి టవర్

-
de luchthaven
విమానాశ్రయము

-
het woonhuis
అపార్ట్ మెంట్ భవనము

-
de bank
బ్యాంకు

-
de grote stad
పెద్ద నగరము

-
het fietspad
బైక్ మార్గము

-
de haven
పడవ నౌకాశ్రయము

-
de hoofdstad
రాజధాని

-
de klokkenspel
గంట మోత

-
de begraafplaats
స్మశాన వాటిక

-
de bioscoop
సినిమా

-
de stad
నగరము

-
de plattegrond
నగర పటము

-
de misdaad
నేరము

-
de demonstratie
ప్రదర్శన

-
de beurs
స్ఫురద్రూపము

-
de brandweer
అగ్నిమాపక సైన్యము

-
de fontein
ఫౌంటెన్

-
het afval
ఇంటి చెత్త

-
de haven
నౌకాశ్రయము

-
het hotel
హోటల్

-
de brandkraan
ప్రధాన పైపు నుచి నీటిని గ్రహించు పైపు

-
het oriëntatiepunt
గుర్తింపు చిహ్నము

-
de brievenbus
మెయిల్ బాక్స్

-
de omgeving
ఇరుగు పొరుగు

-
het neonlicht
నియాన్ కాంతి

-
de nachtclub
నైట్ క్లబ్

-
de oude stad
పాత పట్టణం

-
de opera
సంగీత నాటకము

-
het park
ఉద్యానవనం

-
de parkbank
పార్క్ బల్ల

-
de parkeerplaats
పార్కింగ్ ప్రదేశము

-
de telefooncel
ఫోన్ బూత్

-
de postcode
పోస్టల్ కోడ్ (జిప్)

-
de gevangenis
జైలు

-
het cafe
అల్పాహారశాల

-
de bezienswaardigheden
దర్శనీయ స్థలాలు

-
de skyline
ఆకాశరేఖ

-
de straatlamp
వీధి దీపము

-
het vvv-kantoor
పర్యాటక కార్యాలయము

-
de toren
గోపురము

-
de tunnel
సొరంగ మార్గము

-
het voertuig
వాహనము

-
het dorp
గ్రామము

-
de watertoren
నీటి టవర్