వాతావరణము     
Weer

-

de barometer +

భారమితి

-

de wolk +

మేఘము

-

de kou +

చల్లని

-

de halve maan +

చంద్రవంక

-

de duisternis +

చీకటి

-

de droogte +

కరువు

-

de aarde +

భూమి

-

de mist +

పొగమంచు

-

de vorst +

గడ్డకట్టిన మంచు

-

de gladheid +

ధృవప్రాంతము

-

de warmte +

ఉష్ణము

-

de orkaan +

సుడిగాలి

-

de ijspegels +

ఐసికల్

-

de bliksem +

మెఱుపు

-

de meteoor +

ఉల్కాపాతం

-

de maan +

చంద్రుడు

-

de regenboog +

హరివిల్లు

-

de regendruppel +

వర్షపు బిందువు

-

de sneeuw +

మంచు

-

de sneeuwvlok +

స్నోఫ్లేక్

-

de sneeuwpop +

మంచు మనిషి

-

de ster +

నక్షత్రం

-

de storm +

తుఫాను

-

de stormvloed +

తుఫాను వేగము

-

de zon +

సూర్యుడు

-

de zonnestraal +

సూర్యకిరణము

-

de zonsondergang +

సూర్యాస్తమయము

-

de thermometer +

ఉష్ణమాని

-

het onweer +

ఉరుము

-

de schemering +

కను చీకటి

-

het weer +

వాతావరణము

-

de nattigheid +

తడి పరిస్థితులు

-

de wind +

గాలి

-
de barometer
భారమితి

-
de wolk
మేఘము

-
de kou
చల్లని

-
de halve maan
చంద్రవంక

-
de duisternis
చీకటి

-
de droogte
కరువు

-
de aarde
భూమి

-
de mist
పొగమంచు

-
de vorst
గడ్డకట్టిన మంచు

-
de gladheid
ధృవప్రాంతము

-
de warmte
ఉష్ణము

-
de orkaan
సుడిగాలి

-
de ijspegels
ఐసికల్

-
de bliksem
మెఱుపు

-
de meteoor
ఉల్కాపాతం

-
de maan
చంద్రుడు

-
de regenboog
హరివిల్లు

-
de regendruppel
వర్షపు బిందువు

-
de sneeuw
మంచు

-
de sneeuwvlok
స్నోఫ్లేక్

-
de sneeuwpop
మంచు మనిషి

-
de ster
నక్షత్రం

-
de storm
తుఫాను

-
de stormvloed
తుఫాను వేగము

-
de zon
సూర్యుడు

-
de zonnestraal
సూర్యకిరణము

-
de zonsondergang
సూర్యాస్తమయము

-
de thermometer
ఉష్ణమాని

-
het onweer
ఉరుము

-
de schemering
కను చీకటి

-
het weer
వాతావరణము

-
de nattigheid
తడి పరిస్థితులు

-
de wind
గాలి