సంగీతం     
Muzică

-

acordeon +

అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

balalaika +

బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

trupă +

మేళము

-

banjo +

బాంజో

-

clarinet +

సన్నాయి వాయిద్యం

-

concert +

కచ్చేరి

-

tobă +

డ్రమ్

-

tobe +

డ్రమ్ములు

-

flaut +

వేణువు

-

pian clasic +

గ్రాండ్ పియానో

-

chitară +

గిటార్

-

hol +

సభా మందిరం

-

tastatură +

కీబోర్డ్

-

muzicuță +

నోటితో ఊదు వాద్యము

-

muzică +

సంగీతం

-

stand de muzică +

మ్యూజిక్ స్టాండ్

-

notă +

సూచన

-

orgă +

అవయవము

-

pian +

పియానో

-

saxofon +

శాక్సోఫోను

-

cântăreț +

గాయకుడు

-

coardă +

తీగ

-

trompetă +

గాలి వాద్యము

-

trompetist +

కొమ్ము ఊదువాడు

-

vioară +

వాయులీనము

-

cutie pentru vioară +

వాయులీనపు పెట్టె

-

xilofon +

జల తరంగిణి

-
acordeon
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
balalaika
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
trupă
మేళము

-
banjo
బాంజో

-
clarinet
సన్నాయి వాయిద్యం

-
concert
కచ్చేరి

-
tobă
డ్రమ్

-
tobe
డ్రమ్ములు

-
flaut
వేణువు

-
pian clasic
గ్రాండ్ పియానో

-
chitară
గిటార్

-
hol
సభా మందిరం

-
tastatură
కీబోర్డ్

-
muzicuță
నోటితో ఊదు వాద్యము

-
muzică
సంగీతం

-
stand de muzică
మ్యూజిక్ స్టాండ్

-
notă
సూచన

-
orgă
అవయవము

-
pian
పియానో

-
saxofon
శాక్సోఫోను

-
cântăreț
గాయకుడు

-
coardă
తీగ

-
trompetă
గాలి వాద్యము

-
trompetist
కొమ్ము ఊదువాడు

-
vioară
వాయులీనము

-
cutie pentru vioară
వాయులీనపు పెట్టె

-
xilofon
జల తరంగిణి