పెద్ద జంతువులు     
Animale mari

-

aligator +

పెద్ద మొసలి

-

coarne +

దుప్పి కొమ్ములు

-

babuin +

బబూన్

-

urs +

ఎలుగుబంటి

-

bivol +

గేదె

-

cămila +

ఒంటె

-

ghepard +

చిరుత

-

vaca +

గోవు

-

crocodil +

మొసలి

-

dinozaur +

డైనోసార్

-

măgar +

గాడిద

-

dragon +

డ్రాగన్

-

elefant +

ఏనుగు

-

girafă +

జిరాఫీ

-

gorilă +

గొరిల్లా

-

hipopotam +

హిప్పో

-

cal +

గుర్రము

-

cangur +

కంగారూ

-

leopard +

చిఱుతపులి

-

leu +

సింహము

-

lama +

ఒక విధమైన ఒంటె

-

râs +

శివంగి

-

monstru +

భూతము

-

elan +

దుప్పి

-

struţ +

నిప్పుకోడి

-

panda +

పెద్ద జంతువు

-

porc +

పంది

-

urs polar +

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

pumă +

చిరుతపులి

-

rinocerul +

రైనో

-

cerbul +

మగ జింక

-

tigru +

పులి

-

morsă +

నీటి గుర్రము

-

cal sălbatic +

అడవి గుర్రం

-

zebră +

చారల గుర్రము

-
aligator
పెద్ద మొసలి

-
coarne
దుప్పి కొమ్ములు

-
babuin
బబూన్

-
urs
ఎలుగుబంటి

-
bivol
గేదె

-
cămila
ఒంటె

-
ghepard
చిరుత

-
vaca
గోవు

-
crocodil
మొసలి

-
dinozaur
డైనోసార్

-
măgar
గాడిద

-
dragon
డ్రాగన్

-
elefant
ఏనుగు

-
girafă
జిరాఫీ

-
gorilă
గొరిల్లా

-
hipopotam
హిప్పో

-
cal
గుర్రము

-
cangur
కంగారూ

-
leopard
చిఱుతపులి

-
leu
సింహము

-
lama
ఒక విధమైన ఒంటె

-
râs
శివంగి

-
monstru
భూతము

-
elan
దుప్పి

-
struţ
నిప్పుకోడి

-
panda
పెద్ద జంతువు

-
porc
పంది

-
urs polar
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
pumă
చిరుతపులి

-
rinocerul
రైనో

-
cerbul
మగ జింక

-
tigru
పులి

-
morsă
నీటి గుర్రము

-
cal sălbatic
అడవి గుర్రం

-
zebră
చారల గుర్రము