సారాంశ నిబంధనలు     
Termat abstraktë

-

Administrata +

పరిపాలన

-

Reklamimi +

ప్రకటనలు

-

Shigjeta +

బాణము

-

Ndalimi +

నిషేధము

-

Karriera +

కెరీర్

-

Qendra +

కేంద్రము

-

Zgjedhja +

ఎంపిక

-

Bashkëpunimi +

సహకారము

-

Ngjyra +

రంగు

-

Kontaki +

పరిచయము

-

Rreziku +

అపాయము

-

Deklarim dashurie +

ప్రేమ ప్రకటన

-

Refuzimi +

తిరోగమనము

-

Përkufizimi +

నిర్వచనము

-

Diferenca +

వ్యత్యాసము

-

Vështirësia +

కష్టము

-

Drejtimi +

దిశ

-

Zbulimi +

ఆవిష్కరణ

-

Çrregullimi +

రుగ్మత

-

Distanca +

దూరము

-

Distanca +

దూరము

-

Diversiteti +

వైవిధ్యము

-

Përpjekja +

కృషి

-

Eksplorimi +

తరచి చూచుట

-

Rënia +

పతనము

-

Forca +

శక్తి

-

Aroma +

పరిమళము

-

Liria +

స్వాతంత్ర్యము

-

Fantazma +

మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-

Gjysma +

సగము

-

Lartësia +

ఎత్తు

-

Ndihma +

సహాయము

-

Vend-fshehje +

దాగుకొను చోటు

-

Atdheu +

స్వదేశము

-

Higjiena +

పారిశుధ్యము

-

Idea +

ఆలోచన

-

Iluzioni +

భ్రమ

-

Imagjinata +

ఊహాగానము

-

Inteligjenca +

గూఢచార

-

Ftesa +

ఆహ్వానము

-

Drejtësia +

న్యాయము

-

Drita +

కాంతి

-

Pamja +

చూపు

-

Humbja +

నష్టము

-

Zmadhimi +

పెద్దదిగా చేయుట

-

Gabimi +

పొరపాటు

-

Vrasja +

హత్య

-

Kombi +

జాతి, దేశము

-

Risia +

నూతనత్వము

-

Opsioni +

ఐచ్ఛికము

-

Durimi +

ఓపికపట్టడము

-

Planifikimi +

ప్రణాళిక

-

Problemi +

సమస్య

-

Mbrojtja +

రక్షణ

-

Reflektimi +

ప్రతిబింబించు

-

Republika +

గణతంత్రరాజ్యము

-

Rreziku +

ప్రమాదము

-

Siguria +

భద్రత

-

Sekreti +

రహస్యము

-

Gjinia +

శృంగారము

-

Hija +

నీడ

-

Madhësia +

పరిమాణము

-

Solidariteti +

ఐకమత్యము

-

Suksesi +

విజయము

-

Mbështetja +

మద్దతు

-

Tradita +

సంప్రదాయము

-

Pesha +

బరువు

-
Administrata
పరిపాలన

-
Reklamimi
ప్రకటనలు

-
Shigjeta
బాణము

-
Ndalimi
నిషేధము

-
Karriera
కెరీర్

-
Qendra
కేంద్రము

-
Zgjedhja
ఎంపిక

-
Bashkëpunimi
సహకారము

-
Ngjyra
రంగు

-
Kontaki
పరిచయము

-
Rreziku
అపాయము

-
Deklarim dashurie
ప్రేమ ప్రకటన

-
Refuzimi
తిరోగమనము

-
Përkufizimi
నిర్వచనము

-
Diferenca
వ్యత్యాసము

-
Vështirësia
కష్టము

-
Drejtimi
దిశ

-
Zbulimi
ఆవిష్కరణ

-
Çrregullimi
రుగ్మత

-
Distanca
దూరము

-
Distanca
దూరము

-
Diversiteti
వైవిధ్యము

-
Përpjekja
కృషి

-
Eksplorimi
తరచి చూచుట

-
Rënia
పతనము

-
Forca
శక్తి

-
Aroma
పరిమళము

-
Liria
స్వాతంత్ర్యము

-
Fantazma
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-
Gjysma
సగము

-
Lartësia
ఎత్తు

-
Ndihma
సహాయము

-
Vend-fshehje
దాగుకొను చోటు

-
Atdheu
స్వదేశము

-
Higjiena
పారిశుధ్యము

-
Idea
ఆలోచన

-
Iluzioni
భ్రమ

-
Imagjinata
ఊహాగానము

-
Inteligjenca
గూఢచార

-
Ftesa
ఆహ్వానము

-
Drejtësia
న్యాయము

-
Drita
కాంతి

-
Pamja
చూపు

-
Humbja
నష్టము

-
Zmadhimi
పెద్దదిగా చేయుట

-
Gabimi
పొరపాటు

-
Vrasja
హత్య

-
Kombi
జాతి, దేశము

-
Risia
నూతనత్వము

-
Opsioni
ఐచ్ఛికము

-
Durimi
ఓపికపట్టడము

-
Planifikimi
ప్రణాళిక

-
Problemi
సమస్య

-
Mbrojtja
రక్షణ

-
Reflektimi
ప్రతిబింబించు

-
Republika
గణతంత్రరాజ్యము

-
Rreziku
ప్రమాదము

-
Siguria
భద్రత

-
Sekreti
రహస్యము

-
Gjinia
శృంగారము

-
Hija
నీడ

-
Madhësia
పరిమాణము

-
Solidariteti
ఐకమత్యము

-
Suksesi
విజయము

-
Mbështetja
మద్దతు

-
Tradita
సంప్రదాయము

-
Pesha
బరువు