పెద్ద జంతువులు     
பெரிய விலங்குகள்

-

முதலை
mutalai

పెద్ద మొసలి

-

கிளைமான்கள்
kiḷaimāṉkaḷ

దుప్పి కొమ్ములు

-

கரடி
karaṭi

ఎలుగుబంటి

-

குதிரை
kutirai

గుర్రము

-

சிறுத்தை
ciṟuttai

చిఱుతపులి

-

லாமா
lāmā

ఒక విధమైన ఒంటె

-

தீக்கோழி
tīkkōḻi

నిప్పుకోడి

-

பாண்டா
pāṇṭā

పెద్ద జంతువు

-

துருவக் கரடி
turuvak karaṭi

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

பூமா
pūmā

చిరుతపులి

-

கடற்பசு
kaṭaṟpacu

నీటి గుర్రము

-

வரிக்குதிரை
varikkutirai

చారల గుర్రము

-
முதலை
mutalai
పెద్ద మొసలి

-
கிளைமான்கள்
kiḷaimāṉkaḷ
దుప్పి కొమ్ములు

-
பெருங்குரங்கு
peruṅkuraṅku
బబూన్

-
கரடி
karaṭi
ఎలుగుబంటి

-
எருமை
erumai
గేదె

-
ஒட்டகம்
oṭṭakam
ఒంటె

-
சிறுத்தைப்புலி
ciṟuttaippuli
చిరుత

-
மாடு
māṭu
గోవు

-
முதலை
mutalai
మొసలి

-
டைனோசர்
ṭaiṉōcar
డైనోసార్

-
கழுதை
kaḻutai
గాడిద

-
டிராகன்
ṭirākaṉ
డ్రాగన్

-
யானை
yāṉai
ఏనుగు

-
ஒட்டைச்சிவிங்கி
oṭṭaicciviṅki
జిరాఫీ

-
மனிதக்குரங்கு
maṉitakkuraṅku
గొరిల్లా

-
நீர்யானை
nīryāṉai
హిప్పో

-
குதிரை
kutirai
గుర్రము

-
கங்காரு
kaṅkāru
కంగారూ

-
சிறுத்தை
ciṟuttai
చిఱుతపులి

-
சிங்கம்
ciṅkam
సింహము

-
லாமா
lāmā
ఒక విధమైన ఒంటె

-
லின்க்ஸ்
liṉks
శివంగి

-
அசாதாரன மிருகம்
acātāraṉa mirukam
భూతము

-
கடமான்
kaṭamāṉ
దుప్పి

-
தீக்கோழி
tīkkōḻi
నిప్పుకోడి

-
பாண்டா
pāṇṭā
పెద్ద జంతువు

-
பன்றி
paṉṟi
పంది

-
துருவக் கரடி
turuvak karaṭi
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
பூமா
pūmā
చిరుతపులి

-
காண்டாமிருகம்
kāṇṭāmirukam
రైనో

-
ஆண் கலைமான்
āṇ kalaimāṉ
మగ జింక

-
புலி
puli
పులి

-
கடற்பசு
kaṭaṟpacu
నీటి గుర్రము

-
காட்டு குதிரை
kāṭṭu kutirai
అడవి గుర్రం

-
வரிக்குதிரை
varikkutirai
చారల గుర్రము