การเงิน     
‫الشؤون المالية‬

-

‫البنك‬
elbank

ธนาคาร

-

‫الصندوق ‬
esondook

แคชเชียร์

-

‫العملة‬
eleomla

สกุลเงิน

-

‫الدولار‬
edoolaar

ดอลล่าร์

-

‫التبرع‬
ettabarroea

การบริจาค

-

‫اليورو‬
elyooroo

สกุลเงินยูโร

-

‫سعر الصرف‬
sear essaref

อัตราแลกเปลี่ยน

-

‫الترف‬
ettaraf

ความหรูหรา

-

‫الحصالة‬
elhassaala

กระปุกออมสิน

-

‫المحفظة‬
elmehfadha

กระเป๋าเงิน

-

‫وصل‬
elwasel

ใบเสร็จ

-

‫البورصة‬
elboorsa

ตลาดหลักทรัพย์

-

‫الكنز‬
elkanz

สมบัติ

-

‫المحفظة‬
elmehfadha

กระเป๋าสตางค์

-

‫الثروة‬
ethawra

ความมั่งคั่ง

-
‫أجهزة الصراف الآلي‬
ajhizat essarraf el'aalii
ตู้เอทีเอ็ม

-
‫الحساب البنكي‬
elhisaab elbankii
บัญชี

-
‫البنك‬
elbank
ธนาคาร

-
‫الورقة النقدية‬
elwaraka enakdiya
ธนบัตร

-
‫الشيك‬
eshshiik
เช็ค

-
‫الصندوق ‬
esondook
แคชเชียร์

-
‫قطعة نقود‬
keteat ennookood
เหรียญ

-
‫العملة‬
eleomla
สกุลเงิน

-
‫الماس‬
elmaas
เพชร

-
‫الدولار‬
edoolaar
ดอลล่าร์

-
‫التبرع‬
ettabarroea
การบริจาค

-
‫اليورو‬
elyooroo
สกุลเงินยูโร

-
‫سعر الصرف‬
sear essaref
อัตราแลกเปลี่ยน

-
‫الذهب‬
edhdhahab
ทอง

-
‫الترف‬
ettaraf
ความหรูหรา

-
‫سعر السوق‬
sear essook
ราคาตลาด

-
‫العضوية‬
eleaedhwiya
สมาชิก

-
‫المال‬
elmaal
เงิน

-
‫النسبة المئوية‬
ennesba elma'awiiya
เปอร์เซ็นต์

-
‫الحصالة‬
elhassaala
กระปุกออมสิน

-
‫بطاقة السعر ‬
bitaakat essear
ป้ายราคา

-
‫المحفظة‬
elmehfadha
กระเป๋าเงิน

-
‫وصل‬
elwasel
ใบเสร็จ

-
‫البورصة‬
elboorsa
ตลาดหลักทรัพย์

-
‫التجارة‬
ettijaara
การค้า

-
‫الكنز‬
elkanz
สมบัติ

-
‫المحفظة‬
elmehfadha
กระเป๋าสตางค์

-
‫الثروة‬
ethawra
ความมั่งคั่ง