© Taigis | Dreamstime.com

เรียนรู้คำศัพท์ด้วย 50languages.com
เรียนรู้ผ่านภาษาแม่ของคุณ!ฉันจะพัฒนาทักษะภาษาของฉันผ่านหลักสูตรออนไลน์หรือแบบฝึกหัดได้อย่างไร

เทคนิคที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจำคำศัพท์คือการใช้ภาพ. เมื่อคุณจำคำใหม่ ๆ ควรสร้างภาพในใจเกี่ยวกับคำนั้น เช่น ถ้าคุณจำคำว่า “ฝน“ คุณอาจจะนึกถึงภาพของฝนตกลงมา. การสร้างประโยคใช้คำศัพท์นั้นๆ เป็นอีกหนึ่งวิธี. การใช้คำในบริบทจะช่วยให้คุณรู้สึกถึงความหมายและการใช้งานที่แท้จริงของคำศัพท์นั้น ทำให้คุณจำได้ง่ายขึ้น. การฝึกฝนคำศัพท์กับผู้อื่นเป็นวิธีที่น่าสนใจ. การพูดคำศัพท์ที่คุณกำลังเรียนรู้ด้วยเสียงราวกับว่าคุณจะสอนให้เพื่อนฟัง จะช่วยให้คุณจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น. การใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจำคำศัพท์สามารถช่วยคุณได้มาก. ตรงนี้มีแอปพลิเคชันที่สามารถทำให้การจำคำศัพท์เป็นเรื่องที่สนุกและเป็นประโยชน์. การเขียนคำศัพท์ที่คุณจำนั้นลงบนการ์ดการเรียนรู้เป็นอีกวิธี. การทำเช่นนี้จะทำให้คุณเข้าใจคำศัพท์นั้นๆ และทำให้คุณสามารถตรวจสอบคำศัพท์นั้นได้ทุกครั้งที่คุณต้องการ. การจำซ้ำคือวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการจำคำศัพท์. คุณควรจะทบทวนคำศัพท์นี้อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อวัน เพื่อให้คุณจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น. การจัดเวลาเรียนรู้คำศัพท์อย่างมีระบบและสม่ำเสมอ เป็นวิธีที่ดีในการทำให้คุณจำคำศัพท์ได้ถาวร. ความสม่ำเสมอในการฝึกฝนจะทำให้คุณจำคำศัพท์นั้นได้ง่ายขึ้น. ความจุใจที่มีต่อการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ เป็นความจำเพาะที่สำคัญมากในการทำให้คุณสามารถจำคำศัพท์ได้. การมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้จะช่วยให้คุณสามารถจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นและให้ผลสำเร็จที่ดีที่สุด.