ธรรมชาติ     
Naturo

-

la arko

ส่วนโค้ง

-

la stalo

โรงนา

-

la golfeto

อ่าว

-

la plaĝo

ชายหาด

-

la veziko

ฟอง

-

la kaverno

ถ้ำ

-

la farmbieno

ฟาร์ม

-

la piedspuro

ร่องรอย

-

la rikolto

การเก็บเกี่ยว

-

la fojngarbo

ก้อนหญ้าแห้ง

-

la lago

ทะเลสาบ

-

la folio

ใบไม้

-

la monto

ภูเขา

-

la oceano

มหาสมุทร

-

la panoramo

พาโนรามา

-

la roko

ก้อนหิน

-

la fonto

แอ่งน้ำ

-

la marĉo

ป่าพรุ

-

la arbo

ต้นไม้

-

la arbotrunko

ขอนไม้

-

la valo

หุบเขา

-

la akvoĵeto

พวยน้ำ

-

la akvofalo

น้ำตก

-

la ondo

คลื่น

-
la arko
ส่วนโค้ง

-
la stalo
โรงนา

-
la golfeto
อ่าว

-
la plaĝo
ชายหาด

-
la veziko
ฟอง

-
la kaverno
ถ้ำ

-
la farmbieno
ฟาร์ม

-
la fajro
ไฟ

-
la piedspuro
ร่องรอย

-
la terglobo
โลก

-
la rikolto
การเก็บเกี่ยว

-
la fojngarbo
ก้อนหญ้าแห้ง

-
la lago
ทะเลสาบ

-
la folio
ใบไม้

-
la monto
ภูเขา

-
la oceano
มหาสมุทร

-
la panoramo
พาโนรามา

-
la roko
ก้อนหิน

-
la fonto
แอ่งน้ำ

-
la marĉo
ป่าพรุ

-
la arbo
ต้นไม้

-
la arbotrunko
ขอนไม้

-
la valo
หุบเขา

-
la vidpunkto
วิว

-
la akvoĵeto
พวยน้ำ

-
la akvofalo
น้ำตก

-
la ondo
คลื่น