ธรรมชาติ     
Naturo

-

la arko +

ส่วนโค้ง

-

la stalo +

โรงนา

-

la golfeto +

อ่าว

-

la plaĝo +

ชายหาด

-

la veziko +

ฟอง

-

la kaverno +

ถ้ำ

-

la farmbieno +

ฟาร์ม

-

la fajro +

ไฟ

-

la piedspuro +

ร่องรอย

-

la terglobo +

โลก

-

la rikolto +

การเก็บเกี่ยว

-

la fojngarbo +

ก้อนหญ้าแห้ง

-

la lago +

ทะเลสาบ

-

la folio +

ใบไม้

-

la monto +

ภูเขา

-

la oceano +

มหาสมุทร

-

la panoramo +

พาโนรามา

-

la roko +

ก้อนหิน

-

la fonto +

แอ่งน้ำ

-

la marĉo +

ป่าพรุ

-

la arbo +

ต้นไม้

-

la arbotrunko +

ขอนไม้

-

la valo +

หุบเขา

-

la vidpunkto +

วิว

-

la akvoĵeto +

พวยน้ำ

-

la akvofalo +

น้ำตก

-

la ondo +

คลื่น

-
la arko
ส่วนโค้ง

-
la stalo
โรงนา

-
la golfeto
อ่าว

-
la plaĝo
ชายหาด

-
la veziko
ฟอง

-
la kaverno
ถ้ำ

-
la farmbieno
ฟาร์ม

-
la fajro
ไฟ

-
la piedspuro
ร่องรอย

-
la terglobo
โลก

-
la rikolto
การเก็บเกี่ยว

-
la fojngarbo
ก้อนหญ้าแห้ง

-
la lago
ทะเลสาบ

-
la folio
ใบไม้

-
la monto
ภูเขา

-
la oceano
มหาสมุทร

-
la panoramo
พาโนรามา

-
la roko
ก้อนหิน

-
la fonto
แอ่งน้ำ

-
la marĉo
ป่าพรุ

-
la arbo
ต้นไม้

-
la arbotrunko
ขอนไม้

-
la valo
หุบเขา

-
la vidpunkto
วิว

-
la akvoĵeto
พวยน้ำ

-
la akvofalo
น้ำตก

-
la ondo
คลื่น