สถาปัตยกรรม     
Arhitectură

-

arhitectura +

สถาปัตยกรรม

-

arena +

สนามกีฬา

-

hambar +

โรงนา

-

baroc +

สถาปัตยกรรมยุคบาโรก

-

bloc +

อิฐ

-

caramida casa +

บ้านอิฐ

-

pod +

สะพาน

-

clădire +

อาคาร

-

castel +

ปราสาท

-

catedrala +

มหาวิหาร

-

coloana +

เสา

-

construirea site-ului +

สถานที่ก่อสร้าง

-

dom +

หลังคาโดม

-

faţadă +

ซุ้มประตู

-

stadionul de fotbal +

สนามกีฬา

-

fort +

ป้อม

-

fronton +

หลังคาหน้าจั่ว

-

poartă +

ประตู

-

casa pe jumătate din lemn +

บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้

-

far +

ประภาคาร

-

monument +

สิ่งก่อสร้าง

-

moschee +

มัสยิด

-

obelisc +

อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม

-

cladire de birouri +

อาคารสำนักงาน

-

acoperiş +

หลังคา

-

ruina +

ซากปรักหักพัง

-

schela +

นั่งร้าน

-

zgârie-nori +

ตึกระฟ้า

-

pod suspendat +

สะพานแขวน

-

țiglă +

กระเบื้อง

-
arhitectura
สถาปัตยกรรม

-
arena
สนามกีฬา

-
hambar
โรงนา

-
baroc
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก

-
bloc
อิฐ

-
caramida casa
บ้านอิฐ

-
pod
สะพาน

-
clădire
อาคาร

-
castel
ปราสาท

-
catedrala
มหาวิหาร

-
coloana
เสา

-
construirea site-ului
สถานที่ก่อสร้าง

-
dom
หลังคาโดม

-
faţadă
ซุ้มประตู

-
stadionul de fotbal
สนามกีฬา

-
fort
ป้อม

-
fronton
หลังคาหน้าจั่ว

-
poartă
ประตู

-
casa pe jumătate din lemn
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้

-
far
ประภาคาร

-
monument
สิ่งก่อสร้าง

-
moschee
มัสยิด

-
obelisc
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม

-
cladire de birouri
อาคารสำนักงาน

-
acoperiş
หลังคา

-
ruina
ซากปรักหักพัง

-
schela
นั่งร้าน

-
zgârie-nori
ตึกระฟ้า

-
pod suspendat
สะพานแขวน

-
țiglă
กระเบื้อง