• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages - thajčina

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...Choose the category you want to learn

-

ความรู้สึก
kwam-róo-sèuk′ +

Pocity


-

สัตว์
sàt′ +

Zvieratá


-

กีฬา
gee-la +

Šport


-

เพลง
playng +

Hudba


-

สำนักงาน
sǎm′-nák′-ngan +

Kancelária


-

เครื่องดื่ม
krêuang-dèum +

Nápoje


-

คน
kon′ +

Ľudia


-

เวลา
way-la +

Čas


-

สิ่งแวดล้อม
sìng′-wæ̂t-láwm +

Životné prostredie


-

บรรจุภัณฑ์
ban′-jòo′-pan′ +

Obal


-

เครื่องมือ
krêuang-meu +

Nástroje


-

การจราจร
gan-jà′-ra-jawn +

Doprava


-

ผลไม้
pǒn′-lá′-mái +

Ovocie


-

เวลาว่าง
way-la-wâng +

Voľný čas


-

ทหาร
tá′-hǎn +

Armáda


-

เสื้อผ้า
sêua-pâ +

Odev


-

การสื่อสาร
gan-sèu-sǎn +

Komunikácia


-

เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee +

Technika


-

อพาร์ทเม้นต์
à′-pât-mén′ +

Byt


-

อาหาร
a-hǎn +

Jedlo


-

อาชีพ
a-chêep +

Povolania


-

ผัก
pàk′ +

Zelenina


-

วัตถุ
wát′-tòo′ +

Predmety


-

การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ +

Vzdelanie


-

ร่างกาย
râng-gai +

Telo


-

ธรรมชาติ
tam′-má′-chât +

Príroda


-

การเงิน
gan-nguнn′ +

Financie


-

เฟอร์นิเจอร์
fur̶-ní′-jur̶ +

Nábytok


-

ศาสนา
sàt-sà′-nǎ +

Náboženstvo


-

พืช
pêut +

Rastliny


-

ศัพท์นามธรรม
sàp′-nam-tam′ +

Abstraktné pojmy


-

เครื่องใช้ในครัว
krêuang-chái′-nai′-krua +

Kuchynské spotrebiče


-

วัสดุ
wát′-sà′-dòo′ +

Materiály


-

สุขภาพ
sòok′-kà′-pâp +

Zdravie


-

รถ
rót′ +

Auto


-

ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′ +

Umenie


-

เมือง
meuang +

Mesto


-

สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt +

Počasie


-

ช้อปปิ้ง
cháwp-bhîng′ +

Nakupovanie


-

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′ +

Architektúra


-

สัตว์ใหญ่
sàt′-yài′ +

Veľké zvieratá


-

สัตว์ขนาดเล็ก
sàt′-kà′-nât-lék′ +

Malé zvieratá