• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages - thajčina

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...
Choose the category you want to learn

-

ความรู้สึก
kwam-róo-sèuk′

Pocity


-

สัตว์
sàt′

Zvieratá


-

กีฬา
gee-la

Šport


-

เพลง
playng

Hudba


-

สำนักงาน
sǎm′-nák′-ngan

Kancelária


-

เครื่องดื่ม
krêuang-dèum

Nápoje


-

คน
kon′

Ľudia


-

เวลา
way-la

Čas


-

สิ่งแวดล้อม
sìng′-wæ̂t-láwm

Životné prostredie


-

บรรจุภัณฑ์
ban′-jòo′-pan′

Obal


-

เครื่องมือ
krêuang-meu

Nástroje


-

การจราจร
gan-jà′-ra-jawn

Doprava


-

ผลไม้
pǒn′-lá′-mái

Ovocie


-

เวลาว่าง
way-la-wâng

Voľný čas


-

ทหาร
tá′-hǎn

Armáda


-

เสื้อผ้า
sêua-pâ

Odev


-

การสื่อสาร
gan-sèu-sǎn

Komunikácia


-

เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee

Technika


-

อพาร์ทเม้นต์
à′-pât-mén′

Byt


-

อาหาร
a-hǎn

Jedlo


-

อาชีพ
a-chêep

Povolania


-

ผัก
pàk′

Zelenina


-

วัตถุ
wát′-tòo′

Predmety


-

การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ

Vzdelanie


-

ร่างกาย
râng-gai

Telo


-

ธรรมชาติ
tam′-má′-chât

Príroda


-

การเงิน
gan-nguнn′

Financie


-

เฟอร์นิเจอร์
fur̶-ní′-jur̶

Nábytok


-

ศาสนา
sàt-sà′-nǎ

Náboženstvo


-

พืช
pêut

Rastliny


-

ศัพท์นามธรรม
sàp′-nam-tam′

Abstraktné pojmy


-

เครื่องใช้ในครัว
krêuang-chái′-nai′-krua

Kuchynské spotrebiče


-

วัสดุ
wát′-sà′-dòo′

Materiály


-

สุขภาพ
sòok′-kà′-pâp

Zdravie


-

รถ
rót′

Auto


-

ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′

Umenie


-

เมือง
meuang

Mesto


-

สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt

Počasie


-

ช้อปปิ้ง
cháwp-bhîng′

Nakupovanie


-

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′

Architektúra


-

สัตว์ใหญ่
sàt′-yài′

Veľké zvieratá


-

สัตว์ขนาดเล็ก
sàt′-kà′-nât-lék′

Malé zvieratá
Want to learn a new language? It's so easy with 50LANGUAGES! Choose from more than 50 languages. But learn through your native language. - It's completely free!