游戏

图片数量 : 2 选项数量 : 3 时间以秒为单位 : 6 显示语言 : 显示两种语言

0

0

记住图像!
缺什么?
参与
有些人不被允许参与他人的生活。
մասնակցել
Ոմանք իրավունք չունեն մասնակցել ուրիշների կյանքին:
回想
我可以回想起一切。
հետ կանչել
Ես կարող եմ հիշել ամեն ինչ.
描述
如何描述颜色?
նկարագրել
Ինչպե՞ս կարելի է նկարագրել գույները: