© Steffiiiii | Dreamstime.com

Вучыць алфавіт Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Навучыцеся чытаць і прамаўляць замежныя алфавіты онлайн. Даступна больш за 40 алфавітаў.

Алфавіты вельмі важныя для вывучэння, калі вы хочаце чытаць і пісаць на мове, якую вывучаеце. Яны даюць карысную інфармацыю аб гуках літар у мовах і дапамагаюць вам гучаць больш натуральна, калі вы размаўляеце. Пракруціце ўніз і выберыце з больш чым 40 алфавітаў, каб пачаць вывучаць зараз.

be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
aa - /ɑː/
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
bee - /beː/
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
see - /seː/
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
dee - /deː/
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
ee - /eː/
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
äf, äffä - /æf/, /ˈæf.fæ/
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
gee - /ɡeː/
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
hoo - /hoː/
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
ii - /iː/
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
jii - /jiː/
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
koo - /koː/
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
äl, ällä - /æl/, /ˈæl.læ/
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
äm, ämmä - /æm/, /ˈæm.mæ/
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
än, ännä - /æn/, /ˈæn.næ/
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
oo - /oː/
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
pee - /peː/
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
kuu - /kuː/
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
är, ärrä - /ær/, /ˈær.ræ/
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
äs, ässä - /æs/, /ˈæs.sæ/
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
tee - /teː/
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
uu - /uː/
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
vee - /ʋeː/
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
kaksois-vee, tupla-vee - /ʋeː/, /ˈkɑk.soisˌʋeː/, /ˈtup.lɑˌʋeː/
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
äks, äksä - /æks/, /ˈæk.sæ/
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
yy - /yː/
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
tset, tseta - /tset/, /ˈtse.tɑ/
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
ruotsalainen oo - /oː/, /ˈruot.sɑˌlɑi.nen oː/
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
ää - /æː/
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
öö - /øː/