© Lucidwaters | Dreamstime.com

Вучыць алфавіт Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Навучыцеся чытаць і прамаўляць замежныя алфавіты онлайн. Даступна больш за 40 алфавітаў.

Алфавіты вельмі важныя для вывучэння, калі вы хочаце чытаць і пісаць на мове, якую вывучаеце. Яны даюць карысную інфармацыю аб гуках літар у мовах і дапамагаюць вам гучаць больш натуральна, калі вы размаўляеце. Пракруціце ўніз і выберыце з больш чым 40 алфавітаў, каб пачаць вывучаць зараз.

be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
' - Aleph
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
b/v - Beth
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
g - Gimel
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
d - Daleth
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
h - He
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
v - Waw
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
z - Zajin
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
ẖ - Chet
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
t - Tet
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
y - Jod
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
k/kh - Kaph
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
l - Lamed
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
m - Mem
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
n - Nun
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
s - Samech
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
' - Ajin
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
p/f - Pe
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
ts - Tzade
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
k - Qoph
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
r - Resch
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
s/sh - Sin, Schin
be - Alphabet Image be - Alphabet Image be - Alphabet Image
t - Taw