Hry

Počet obrázků : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobrazit oba jazyky

0

0

Zapamatujte si obrázky!
Co chybí?
klepadlo
дверной молоток
vodní proud
струя воды
zákaz předjíždění
обгон запрещён