Hry

Počet obrázků : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobrazit oba jazyky

0

0

Zapamatujte si obrázky!
Co chybí?
do
Skočili do vody.
в
Они прыгают в воду.
přes
Chce přejít ulici s koloběžkou.
через
Она хочет перейти дорогу на самокате.
laskavě
Laskavě jí vysvětluje nový počítač.
доброжелательно
Он доброжелательно объясняет ей новый компьютер.