© Victorc300 | Dreamstime.com

ČíslaMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Většina jazyků má číselné systémy a ty se mohou značně lišit. Přejděte dolů a objevte a naučte se zajímavé číselné soustavy z celého světa.

Klikněte na číslo

number container
31
[trentuno]

[třicet jedna]number container
32
[trentadue]

[třicet dva]number container
33
[trentatré]

[třicet tři]number container
34
[trentaquattro]

[třicet čtyři]number container
35
[trentacinque]

[třicet pět]number container
36
[trentasei]

[třicet šest]number container
37
[trentasette]

[třicet sedm]number container
38
[trentotto]

[třicet osm]number container
39
[trentanove]

[třicet devět]number container
40
[quaranta]

[čtyřicet]