Test 1Date:
Time spent on test::
Score:


Thu Dec 07, 2023

0/10

Click on a word
1. I and you
và bạn   See hint
2. one, two, three
một, hai,   See hint
3. The child likes cocoa and apple juice.
Đứa trẻ cacao và nước táo.   See hint
4. The dishes are dirty.
đĩa bẩn.   See hint
5. I would like to go to the airport.
Tôi đến sân bay / phi trường.   See hint
6. Do you like pork?
Bạn thích thịt lợn / heo không?   See hint
7. Where is the bus stop?
Bến / xe buýt ở đâu?   See hint
8. Where is the castle?
Lâu đài đâu?   See hint
9. Take some suntan lotion with you.
Nhớ mang kem chống nắng.   See hint
10. I need a drill and a screwdriver.
Tôi một cái máy khoan và một cái tuốc nơ vít / chìa vít.   See hint