© surangaw - Fotolia | northern lights aurora borealis

Õppige tähestikku Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Õppige veebis võõrkeelseid tähestikke lugema ja rääkima. Saadaval on üle 40 tähestiku.

Tähestik on õppimiseks hädavajalik, kui soovite lugeda ja kirjutada õpitavas keeles. Need annavad kasulikku teavet keelte tähtede kõla kohta ja aitavad teil rääkides kõlada loomulikumalt. Kerige alla ja valige rohkem kui 40 tähestiku hulgast, et alustada õppimist kohe.

et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
aa - /ɑː/
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
bee - /beː/
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
see - /seː/
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
dee - /deː/
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
ee - /eː/
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
äf, äffä - /æf/, /ˈæf.fæ/
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
gee - /ɡeː/
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
hoo - /hoː/
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
ii - /iː/
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
jii - /jiː/
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
koo - /koː/
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
äl, ällä - /æl/, /ˈæl.læ/
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
äm, ämmä - /æm/, /ˈæm.mæ/
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
än, ännä - /æn/, /ˈæn.næ/
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
oo - /oː/
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
pee - /peː/
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
kuu - /kuː/
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
är, ärrä - /ær/, /ˈær.ræ/
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
äs, ässä - /æs/, /ˈæs.sæ/
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
tee - /teː/
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
uu - /uː/
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
vee - /ʋeː/
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
kaksois-vee, tupla-vee - /ʋeː/, /ˈkɑk.soisˌʋeː/, /ˈtup.lɑˌʋeː/
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
äks, äksä - /æks/, /ˈæk.sæ/
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
yy - /yː/
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
tset, tseta - /tset/, /ˈtse.tɑ/
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
ruotsalainen oo - /oː/, /ˈruot.sɑˌlɑi.nen oː/
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
ää - /æː/
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
öö - /øː/