© Photofires | Dreamstime.com

Õppige tähestikku Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Õppige veebis võõrkeelseid tähestikke lugema ja rääkima. Saadaval on üle 40 tähestiku.

Tähestik on õppimiseks hädavajalik, kui soovite lugeda ja kirjutada õpitavas keeles. Need annavad kasulikku teavet keelte tähtede kõla kohta ja aitavad teil rääkides kõlada loomulikumalt. Kerige alla ja valige rohkem kui 40 tähestiku hulgast, et alustada õppimist kohe.

et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
a - Ana
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
ă
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
î / î din a
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
be / bî - Barbu
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
ce / cî - Constantin
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
de / dî - Dumitru
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
e - Elena
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
ef / fe / fî - Florea
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
ge / ghe / gî - Gheorghe
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
haș / ha / hî - Haralambie
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
i - Ion
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
î / î din i
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
je / jî - Jiu
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
ca / capa - Kilogram
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
el / le / lî - Lazăr
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
em / me / mî - Maria
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
en / ne / nî - Nicolae
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
o - Olga
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
pe / pî - Petre
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
kü / chiu
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
er / re / rî - Radu
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
es / se / sî - Sandu
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
șe / șî
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
te / tî - Tudor
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
țe / țî
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
u - Udrea
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
ve / vî - Vasile
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
dublu ve / dublu vî - dublu V
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
ics - Xenia
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
igrec / i grec
et - Alphabet Image et - Alphabet Image et - Alphabet Image
ze / zet / zed / zî - zahăr